สามเหลี่ยมทองคำ

10 / 10 / 2561 13:51

สามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) เป็นพื้นที่รอยต่อของ 3 ประเทศคือ  บ้านสบรวก จังหวัดเชียงราย ของไทย แขวงบ่อแก้วของลาว  และท่าขี้เหล็ก รัฐฉานของพม่า  มีพื้นที่ประมาณ 1.5 แสนตารางเมตร มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมาบรรจบกัน   มีแม่น้ำโขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว และเป็นที่ๆแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกันเรียกว่า “สบรวก”

ในอดีตพื้นที่ในแถบนี้เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่น และผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ของโลก มีโรงงานผลิตเฮโรอีนกระจายอยู่ตามชายแดน ว่ากันว่าผลผลิตฝิ่นจากทั่วโลก มาจากสามเหลี่ยมทองคำถึง70%  มีชนกลุ่มน้อยและกองกำลังติดอาวุธอยู่หลายกลุ่มเป็นเจ้าของ เมื่อมีการซื้อขายฝิ่นจะทำการลำเลียงกันไปเป็นขบวนคาราวาน ลัดเลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกองกำลังคุ้มกันอาวุธครบมือ ซึ่งในสมัยนั้นฝิ่นมีราคาแพงมาก จนได้ฉายาว่า ทองดำ หรือ Black Gold และการซื้อขายจะไม่ใช้เงิน แต่จะถูกแลกเปลี่ยนกันด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ

ตำนานสามเหลี่ยมทองคำ แหล่งผลิตฝิ่นและเฮโลอีนแหล่งใหญ่ของโลกปิดฉากลงเมื่อรัฐบาลไทยทำการปราบปรามอย่างจริงจัง ในช่วงปี  2510 - 2520 มีการผลักดันกองกำลังติดอาวุธออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะกองกำลังของขุนส่าที่มีฐานที่มั่นอยู่ที่บ้านหินแตก ปัจจุบันสามเหลี่ยมทองคำเป็นที่รู้จักกันในฐานะแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศที่มีธรรมชาติสวยงาม และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ เนื่องจากมีท่าเรือขนาดเล็กเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าไปยังประเทศจีนและลาว

ถ้าไปสามเหลี่ยมทองคำในเวลานี้ไม่มีไร่ฝิ่นหรือโรงงานผลิตเฮโลอีนให้ดูแล้ว มีแต่หอฝิ่น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สมเด็จย่าทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวทั้งหมดของฝิ่นไว้ให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างครบวงจร ณ สถานที่ที่ได้ชื่อว่าแหล่งผลิตยาเสพติดระดับโลกแห่งนี้ และยังมีพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น (House of Opium Museum) พิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ ของเอกชน เป็นสถานที่จัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในการสูบฝิ่นของผู้คนในอดีต มีทั้งประวัติของสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ปลูกฝิ่นการปลูกและสูบฝิ่น และมีอุปกรณ์ที่ใช้สูบฝิ่นจัดแสดงให้ชมด้วย

นอกจากหอฝิ่นก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจ หลายอย่างเช่น หลักกิโลเมตรสามเหลี่ยมทองคำ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือพระพุทธนวล้านตื้อ พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นใหม่แทนองค์เดิมที่จมลงไปในแม่น้ำโขง ทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทองด้วยบุศราคัม น้ำหนักถึง 69 ตัน หน้าตักกว้าง 9.99 ม.สูง 15.99 ม.  ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/