เมียนกับการค้าทองคำยุคใหม่

17 / 10 / 2561 09:29

เมื่อปลายเดือนกันยายน 2018 รัฐบาลเมียนมาได้เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service center) ในกรุงย่างกุ้ง เพื่อเชื่อมโยงตลาดทองคำของเมียนมาเข้ากับตลาดทองคำโลก โดยมีเป้าหมายที่จะให้บริการด้านการจัดหาอัญมณีและเครื่องประดับอื่นๆที่ผลิตจากทองคำของเมียนมา และนำเข้าเครื่องประดับจากต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นการก้าวสู่ยุคใหม่ของการค้าทองคำในเมียนมาอย่างแท้จริง

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตลาดทองคำในเมียนมาได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับ  จนมาถึงเดือนมกราคม 2018 กระทรวงพาณิชย์เมียนมาได้ประกาศให้มีการเปิดการค้าทองคำ เสรี และต่อมาในเดือนกันยายนก็ได้อนุญาตให้มีการส่งออกและนำเข้าทองคำได้โดยเสรี 

การเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service center)ของเมียนมาช่วยให้ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆในการซื้อขายทองคำคล่องตัวขึ้น ใช้เวลาสั้นลง  โดยราคาทองที่ศูนย์บริการนี้จะอ้างอิงทั้งราคาทองคำในตลาดโลกและราคาทองคำภายในประเทศ  ผู้ประกอบการสามารถส่งออกทองคำเหล่าเข้าสู่ตลาดเซี่ยงไฮ้ ดูไบ และตลาดอื่นๆได้ ภายใต้แบรนด์และตราสัญลักษณ์ของเมียนมาเอง นับเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งออกทองคำเมียนมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้ตลาดการค้าขายทองคำเมียนมาไม่ได้อ้างอิงราคาตลาดตามมาตรฐานสากล  ทำให้ราคาทองคำอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าราคาตลาดโลก และมีปัญหา เรื่องความบริสุทธิ์ของทองคำที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของประเทศ เพราะขาดเกณฑ์มาตรฐานในการวัด ทำให้การนำเข้าหรือส่งออกเป็นเรื่องยาก และเป็นอุปสรรค ต่อการทำธุรกิจข้ามชาติ ดังนั้น การค้าขายทองคำในเมียนมาจึงเป็นเพียงสินค้าสำหรับคนมีฐานะในประเทศจะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนสำรองส่วนตัวเท่านั้น
    
เมียนมา เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งทองคำ เหมืองทองคำของเมียนมาเป็นเหมืองขนาดใหญ่มีทั้งหมด 8 เหมือง และเหมืองขนาดเล็กอีกหลายร้อยเหมือง การทำเหมืองทั้งหมดเป็นไปในลักษณะของการร่วมทุนกับบริษัทเอกชนจากต่างประเทศเช่นจากจีน เกาหลีใต้ และไทย โดยการแบ่งปันผลประโยชน์กับรัฐในอัตราส่วน 30:70 เปอร์เซ็นต์  แม้จะเป็นประเทศที่มีแร่ทองคำในปริมาณมากแต่รัฐบาลเมียนมาไม่เคยประกาศตัวเลขทองคำสำรองของประเทศเลยว่ามีปริมาณเท่าไหร่ จนเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2013 ธนาคารกลางพม่าได้ประกาศเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีว่า มีปริมาณทองคำสำรองเป็นจำนวน 7.1539 ตัน และมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเป็นจำนวน US$ 8.1 พันล้าน ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศนั่นเอง


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/