ซื้อขายทองคำ Shanghai Gold Exchange (SGE)

17 / 10 / 2561 09:32

หลายปีที่ผ่านมาเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีความต้องการทองคำสูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนถึง 76% ของปริมาณความต้องการทองคำของโลก เฉพาะจีนประเทศเดียวก็มีปริมาณความต้องการทองคำคิดเป็นกว่าหนึ่งในสามของตลาดโลกแล้ว และเมื่อธนาคารกลางจีนจัดตั้งศูนย์ซื้อขายทองคำ Shanghai Gold Exchange หรือ SGE เมื่อปี 2002  การพัฒนาตลาดซื้อขายทองคำของประเทศจีน ก็ถูกจับตามมองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในช่วงแรกศูนย์ซื้อขายทองคำ Shanghai Gold Exchange (SGE) เปิดให้ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการเงินเท่านั้นที่สามารถซื้อขายทองคำแบบแบบส่งมอบทันที (Spot) และซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold futures)ได้ ก่อนจะเปิดเสรีให้แก่ประชาชนทั่วไปซื้อขายทองคำแท่งเพื่อการลงทุนได้ในปี 2007 เพื่อรองรับการซื้อขายทองคำในประเทศ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

นอกจากทองคำแล้ว SGE ยังเปิดให้มีการซื้อขายโลหะมีค่าอีกหลายประเภท เช่น เงิน แพลตตินั่ม เป็นต้น แต่ทองคำเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยมีการซื้อขายในหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่ผู้ลงทุนต้องมีทองคำหรือมีเงินเต็มจำนวนก่อนการซื้อขาย (Gold Spot T+0) และแบบที่ผู้ซื้อผู้ขายสามารถใช้เงินวางประกันเพียงร้อยละ 20 และจะต้องมีการรับมอบทองคำและจ่ายเงินค่าซื้อทองคำกันภายในวันที่มีการซื้อขายเท่านั้น (T+2)

นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายทองคำในรูปแบบที่เรียกว่า Deferred Gold Contract เป็นการซื้อขายทองคำที่ไม่ต้องวางเงินเต็มทั้งจำนวนก่อนซื้อขาย และให้โอกาสผู้ลงทุนในการเลื่อนการส่งมอบรับมอบทองคำได้ตามที่ผู้ลงทุนต้องการ โดยจะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียม  นอกจากนี้ SGE ยังมีการซื้อขายสินค้าที่เป็น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่(Forward)สัญญาแลกเปลี่ยน(Swap) และสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Options) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในการซื้อขายรวมถึงธุรกรรมการให้ยืมทองคำอีกด้วย 
 
ปัจจุบัน SGE เปิดกระดานซื้อขายที่เรียกว่า International Board ที่ให้เฉพาะผู้ลงทุนจากต่างชาติเข้าทำการซื้อขายได้  เพื่อรองรับนโยบายด้านต่างประเทศของจีนและเป็นการสนับสนุนการทำธุรกรรมทองคำของจีนให้มีบทบาทมากขึ้นในตลาดโลก

ก่อนหน้านี้ตลาดที่มีการซื้อขายทองคำระหว่างประเทศที่สำคัญของโลกมี 2 แห่งคือ Commodity Exchange, Inc (COMEX) ที่นิวยอร์ก และ London Metal Exchange (LME) ที่ลอนดอน  และ Shanghai Gold Exchange (SGE) ซึ่งเป็นองค์กรแลกเปลี่ยนซื้อขายทองคำแบบการรับมอบและส่งมอบทองคำจริง  (physical gold) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังจะกลายเป็นตลาดซื้อขายทองคำระหว่างประเทศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/