พระพุทธรูปทองคำในเมืองไทย

25 / 10 / 2561 10:09

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา มีพระพุทธรูปที่มีความสำคัญมากมายหลายองค์ มีทั้งที่เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองแดง เนื้อปูน เนื้อสัมฤทธิ์ และพระพุทธรูปทองคำที่ประดิษฐานอยู่ในวัดต่างๆทั่วประเทศซึ่งมีขนาดและความเก่าแก่ต่างกันที่สำคัญได้แก่

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือ หลวงพ่อทองคำ ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย  แต่เดิมไม่มีใครทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำเนื่องจากมีการพอกปูนลงรักปิดทองทั่วทั้งองค์ ต่อมาเมื่อมีการเคลื่อนย้ายองค์พระไปประดิษฐานในอุโบสถ หลังใหม่ด้วยมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ทำให้องค์พระพุทธรูปตกกระแทกพื้น ปูนที่หุ้มบริเวณพระอุระกะเทาะออก เผยให้เห็นข้างในเป็นทองเนื้อเจ็ด น้ำสองขา (มีค่าของเนื้อทองรองจากทองนพคุณหรือทองเนื้อเก้าส่วนคำว่าสองขาหมายถึง ๒ สลึง)มีน้ำหนักกว่า ๕ ตัน คิดเป็นน้ำหนักทองคำ ๒๕,๐๐๐ ปอนด์  เจ้าอาวาสในขณะนั้นจึงให้ลอกปูนออกทั้งองค์  และประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำนี้ไว้ในวิหาร วัดวิทยารามวรวิหาร ตั้งแต่พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็นต้นมา หนังสือกินเนสบุ๊ค ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๙๑ ได้บันทึกไว้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าเฉพาะเนื้อทองคำสูงถึง ๒๑.๑ ล้านปอนด์

หลวงพ่อพระร่วง พระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่สมัยสุโขทัย มีพุทธลักษณะที่งดงามมาก รัชกาลที่ 3 อันเชิญจากจังหวัดสุโขทัยมาประดิษฐานที่อุโบสถวัดมหรรณพารามวรวิหาร  องค์พระมีขนาดหน้าตักกว้าง  1 วา 1 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว สูง 1 วา 3 ศอก 1 คืบ 7 นิ้วกรมศิลปากรพิสูจน์แล้วลงความเห็นว่าเนื้อองค์พระร่วงนี้ มีทองคำเป็นส่วนผสมประมาณ 60 %

พระพุทธรัชสุวรรณมงคล พระพุทธรูปทองคำสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหน้าตักกว้าง 110 เซนติเมตร สูง 170 เซนติเมตร องค์พระมีลักษณะสมส่วน พระพักตร์กลม พระโอษฐ์ยิ้ม พระเนตรเป็นมุกอยู่ในลักษณะลืมตา ยอดเศียรเปลวอุณาโลม มีความงดงามมาก ประดิษฐานอยู่ที่ วัดพะเยาว์ จังหวัดสระบุรี เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำในสมัยกรุงศรีอยุธยาเพียงหนึ่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  

พระพุทธสุโขโพธิ์ทอง วัดพิพัฒน์มงคล จังหวัดสุโขทัย  เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์  น้ำหนักประมาณ 9 กิโลกรัม  หน้าตักกว้าง 9 นิ้ว สร้างด้วยศิลปะสมัยสุโขทัย มีความงดงามด้านพุทธศิลป์  เดิมองค์พระพอกปูนลงรักปิดทองหุ้มตัวองค์พระทองคำไว้ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี สกุลช่างสุโขทัย มีอายุประมาณ 700 

นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปทองคำที่สำคัญอีกเช่นพระพุทธรูปทองคำ วัดคลองแดน และหลวงพ่อพระทอง วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต  เป็นต้น


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/