ฉลองพระองค์ครุย

25 / 10 / 2561 10:10

ครุย เป็นเสื้อประเภทหนึ่งใช้สวมหรือคลุม มีหลายชนิด ใช้เป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยยุโรปยุคกลาง ใส่กันทั้งผู้ชายและผู้หญิง  มีลักษณะหลวม ยาวถึงเข่าหรือยาวทั้งตัว  ในประเทศไทยมี 3 แบบคือ ครุยพระราชวงศ์ ครุยเสนามาตย์ และครุยตำแหน่ง

ผ้าที่นิยมใช้ในการทำฉลองพระองค์ครุยสำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์มีหลายชนิด และที่สำคัญคือ "ผ้ากรองทอง" เป็นผ้าที่เกิดจากการนำเส้นลวดทองหรือไหมทองมาถักประกอบกันจนเป็นผืนผ้าซึ่งนอกจากจะมีความวิจิตรงดงามแล้วยังมีน้ำหนักมากด้วย
 
ฉลองพระองค์ครุยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 นั้นมีชื่อเรียกว่า ฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์ หรือฉลองพระองค์ครุยมหาจักรี เป็นฉลองพระองค์พระราชวงศ์ที่มีพื้นกรองทองหรือกรองเงิน ปักทองลายก้านแย่งหรือพื้นสีสลับทองหรือขาวสลับทอง มีสีดำรดขอบ สำรดต้นพระกร ปลายพระกรและสำรดฉลองพระองค์ครุยนั้นพื้นกรองทอง ปักทองหรือใช้ทองเส้นหยาบ ขลิบลูกไม้ทอง มีดวงตรามหาจักรีทั้งองค์

ฉลองพระองค์ครุยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 สร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2493 มีน้ำหนักประมาณ 7- 8 กิโลกรัม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ฉลองพระองค์ครุยนี้ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ถึงปีที่ 60 แห่งการครองราชย์  จึงได้มีการจัดสร้างฉลองพระองค์ครุยองค์ใหม่ขึ้นแทนองค์เดิม ซึ่งมีน้ำหนักเบาและโปร่งกว่า เนื่องจากทรงมีพระชนมายุมากขึ้น

หลังจากนั้นฉลองพระองค์ครุยองค์แรกจึงถูกเก็บเป็นประวัติศาสตร์ของแผ่นดิน จนเมื่อทางพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ทูลขอสิ่งของพระราชทานเกี่ยวกับในหลวง 
รัชกาลที่ 9 ไปจัดแสดง เมื่อคราวมีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิการเจ้า ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีนี้จึงถูกส่งไปจัดแสดงเพื่อเป็นตัวแทนของคนไทยและยังคงจัดแสดงอยู่จนถึงปัจจุบัน     

  การสวมเสื้อครุยในราชสำนักยังเห็นได้จากงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆ  ทั้งของพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการสวมเสื้อครุยเพื่อแสดงวิทยฐานะ เช่น ผู้พิพากษาที่เป็นเนติบัณฑิต เมื่อขึ้นบัลลังก์พิจารณาคดี  บัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในสถาบันต่างๆ และการสวมเสื้อครุยสำหรับเจ้านาคที่จะบรรพชาอุปสมบทตามประเพณี เป็นต้น


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/