ทองนาโน

31 / 10 / 2561 16:17

นอกจากเราจะใช้ทองคำเพื่อเป็นเครื่องประดับ เพื่อการลงทุน เพื่อเป็นทุนสำรองของประเทศ และเพื่อประโยชน์ทางด้านอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ และทันตกรรมแล้ว เรายังวิจัยและพัฒนาจนสามารถนำอานุภาคของทองคำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วย เช่น ด้านศิลปะ อุตสาหกรรมเคมี และทางการแพทย์

อานุภาคนาโนเป็นอานุภาคที่มีขนาด 1-100 นาโนเมตร หรือมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของคนประมาณ 1,000-100,000 เท่าสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่นหลังเกิดไฟป่าหรือภูเขาไฟระเบิด และเกิดจากการกระทำของมนุษย์ โดยกระบวนการทางเคมี ซึ่งอานุภาคนาโนของทองคำ หรือที่เรียกสั้นๆว่าทองนาโน ก็เกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมี เพื่อให้ได้อนุภาคทองคำที่มีขนาดเล็กระดับนาโนซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้แม้จะมองด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมของคนเราถึง 1000 เท่า

อนุภาคนาโนทองคำถูกนำมาใช้ในงานทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย ได้แก่  การตรวจวัดและกำจัดเซลล์ก้อนเนื้อที่เป็นส่วนของเซลล์มะเร็ง โดยใช้อนุภาคนาโนทองคำเป็นตัวนำส่งยาไปที่เซลล์มะเร็งเพื่อการรักษาร่วมกับการฉายแสง และมีรายงานจากการวิจัยยืนยันว่าอนุภาคนาโนทองคำสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งบางชนิดได้ซึ่งวิธีการนี้ใช้ทองคำหนักเพียง 1 กรัม ก็สามารถผลิตอนุภาคนาโนเพื่อรักษาผู้ป่วยได้ถึง 50 คนเลยทีเดียว

นอกจากนี้ยังได้มีการนำอนุภาคนาโนทองคำไปใช้ในการตรวจ DNA ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ทองนาโนในการวัด DNA แทนเทคนิคเดิมที่เคยใช้มา และนำมาใช้ในการตรวจวัดเชื้อโรคได้อีกหลายชนิด รวมถึงการสร้างภาพทางชีวภาพหรือภาพอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ที่อยู่ในร่างกายที่เรียกว่า bioimaging เพื่อการรักษาอีกด้วย

ในส่วนของผู้ป่วยที่เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมตามอายุซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียการมองเห็นและต้องได้รับการฉีดยาเข้าดวงตาทุกเดือน การใช้ไฮโดรเจลผสมอนุภาคทองคำระดับนาโนเป็นตัวนำยาเข้าสู่ดวงตา ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยเลื่อนระยะเวลาในการมาพบแพทย์ออกไปเป็นหกเดือนครั้งเท่านั้น
อนุภาคทองยังไม่ทำให้เกิดอาการแพ้และมีความปลอดภัยโดยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) แล้ว

·         อนุภาคนาโนทองคำยังถูกนำมาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมเคมี และมีการนำไปใช้ในงานศิลปะโดยนักวิจัยนาโนจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้นาโนคริสตัลทองคำ บริสุทธิ์ 99.99% วาดลายไทยลงบนผ้าไหมได้เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นใบเบิกทางการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานศิลป์ต่อไปในอนาคต


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/