สถานการณ์การส่งออกเครื่องประดับทองของไทย

06 / 11 / 2561 17:12

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)รายงานว่า ในปี2560 สินค้าในหมวดอัญมณีและเครื่องประดับที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดคือ ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 44.5 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีแ ละเครื่องประดับไทยทั้งหมด โดยตลาดหลักส่งออกทองคำที่สำคัญของไทย คือ สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดกว่าร้อยละ 57 รองลงมาคือ กัมพูชา และสิงคโปร์ 

เครื่องประดับแท้ เป็นสินค้าส่งออกสำคัญเป็น อันดับ 2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.61 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย เติบโตสูงขึ้นร้อยละ 2.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2559 ซึ่งหากแยกพิจารณาในสินค้ารายการสำคัญพบว่า เครื่องประดับทอง ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.71  เนื่องจากอุปสงค์ต่อเครื่องประดับทองลดลงตามความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ ไทยส่งออกไปยังหลายตลาดสำคัญได้น้อยลง โดยเฉพาะตลาด หลักใน 3 อันดับแรกอย่าง ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมถึงสหราชอาณาจักร 

นอกจากนี้อีกสามเหตุที่ทำให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำเข้าเครื่องประดับทองจากไทย ลดลง เนื่องจากรัฐบาลUAE มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเครื่องประดับทองร้อยละ 5 อย่างจริงจัง จากเดิมที่เคยผ่อนผันให้เสียภาษีนำเข้าไม่เกินร้อยละ 1 มีผลทำให้เครื่องประดับทองนำเข้ามีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561ที่ผ่านมา  ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ ผู้บริโภคยังมีกำลังซื้อและส่วนใหญ่นิยมเครื่องประดับทอง ไทยจึงยัง สามารถส่งออกเครื่องประดับทองไปยังสวิตเซอร์แลนด์ได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.60

เมื่อรวมสินค้าทั้งหมดทั้ง อัญมณี เครื่องประดับ และทองคำ ตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงสุดในปี 2560 คือสวิตเซอร์แลนด์ ในสัดส่วนร้อยละ 27.44  รองลงมาคือฮ่องกง สหรัฐอเมริกา กัมพูชา และสิงคโปร์ตามลำดับ

ในขณะที่การนำเข้าทองคำที่ยังมิได้ ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูป ก็มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 86.86  เนื่องจากราคาทองคำในตลาดโลกอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก  ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นำเข้าทองคำเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บสะสมไว้เก็งกำไรโดยการรอเทขายในช่วงที่ราคาทองคำปรับสูงขึ้น และอีกส่วนหนึ่งนำมาผลิตเป็นเครื่องประดับทองรูปพรรณจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งราคาที่ลดลงจูงใจให้คนไทยต้องการซื้อทองรูปพรรณมากขึ้นเช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/