ช่างทองอาชีพที่กำลังจะหายไป

19 / 03 / 2561 10:31

          อาชีพช่างทองเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับประเทศไทยเรามาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณ ช่างทองฝีมือจะได้รับการยอมรับจากราชสำนัก คหบดี และคนทั่วไป อาชีพช่างทองจึงเป็นอาชีพที่ทำรายได้อย่างงามมาตลอดและมีผู้ที่ทำอาชีพนี้กันอยู่มากถึงขนาดที่มีหมู่บ้านที่เรียกกันว่าหมู่บ้านช่างทองในกรุงศรีอยุธยา การทำทองคำโดยเฉพาะทองรูปพรรณให้ได้ลวดลายสวยงามวิจิตรบรรจงและละเอียดนั้น เป็นเรื่องของการสั่งสมฝีมือและประสบการณ์ใช่ว่าใครต้องการก็จะสามารถเป็นช่างทองได้เลย ต้องอาศัยการถ่ายทอดวิชาจากรุ่นสู่รุ่น แต่ปัจจุบันอาชีพช่างทองกลับหาน้อยคนที่จะทำอาชีพนี้อย่างจริงจัง คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทำอาชีพช่างทอง ในขณะที่คนรุ่นเก่าก็แก่ชราลงและไม่สามารถทำอาชีพช่างทองต่อไปได้ เนื่องจากสายตาและร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวย สาเหตุที่อาชีพช่างทอง เป็นอาชีพที่กำลังจะหายไปจากเมืองไทยเราก็เพราะ

  1. คนปัจจุบันไม่นิยมใส่ทอง
  2. ต้องยอมรับกันว่าคนในสังคมปัจจุบันไม่นิยมใส่ทองเป็นเครื่องประดับกันมากเท่าในสมัยก่อน ทองในสมัยก่อนเป็นสิ่งที่บ่งบอกฐานะอย่างชัดเจนและคนมองกันที่ทองและเครื่องประดับในตัว แต่ปัจจุบันการใส่ทองคำแท้จำนวนมากประดับที่ตัวทำให้เกิดอันตราย เกิดอาชญากรรมและภัยมาถึงตัวได้ง่าย อีกทั้งสมัยนี้ยังมีสิ่งที่บ่งบอกฐานะได้ไม่แพ้ทองคำ เช่น โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เสื้อผ้า ข้าวของแบรนด์ดัง กระเป๋าแบรนด์เนม คนส่วนใหญ่จึงไม่จำเป็นต้องซื้อทองมาใส่กันอีกแล้ว อีกทั้งทองปลอมก็สวยและดูดีไม่แพ้ทองคำจริง


  3. ทองมีราคาแพง
  4. ทองคำปัจจุบันมีราคาบาทละราว ๆ เหยียบ 2 หมื่น เป็นของที่มีราคาพงมากทำให้ผู้คนที่จะซื้อทองคำส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักลงทุน ซื้อเพื่อเก็งกำไรและหากจะมีการซื้อทองคำรูปพรรณก็มักจะเอาเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและไม่สามารถซื้อได้จำนวนมากและบ่อยอย่างในสมัยก่อน


  5. การเข้ามาของเครื่องจักรทำทอง
  6. มีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่มากมายที่เป็นเทคโนโลยีในการทำทองรูปพรรณ ให้ออกมาสวยงามโดยที่รู้จักวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยฝีมืออันละเอียดอ่อนและชำนาญของช่างทองอีกต่อไป ช่างทองมากมายจึงตกงาน เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครก็ทำทองรูปพรรณได้ถ้ามีเครื่องมือ  


  7. ช่างทองรุ่นเก่าล้มหายตายจาก
  8. ในขณะเดียวกันช่างทองรุ่นเก่า ๆ ที่มีฝีมือนับวันก็จะอายุมากขึ้นเกษียณตัวเองไปพักผ่อนอยู่กับลูกหลาน โดยไม่ได้สืบทอดวิชาหรือฝีมือให้กับใครอีก ทำให้อาชีพช่างทองฝีมือใกล้จะหมดไปจากสังคมอย่างสิ้นเชิง


          อาชีพช่างทองในอนาคตไม่นานนี้ก็จะเป็นอาชีพหนึ่งที่กลายเป็นตำนานให้เล่าขานกล่าวถึง แต่จะหาช่างทองที่ทำอาชีพช่างทองแท้ ๆ อีกต่อไปข้างหน้าก็คงจะหาได้ยากแล้ว