ความนิยมเครื่องประดับทองคำและอัญมณีของสตรีชาวอิหร่าน

20 / 11 / 2561 15:02

แม้สตรีชาวอิหร่านจะแต่งกายมิดชิดตามหลักศาสนาเช่นเดียวกับประเทศมุสลิมอื่นๆ แต่ภายใต้ผ้าคลุมนั้นกลับประดับประดาไปด้วยเครื่องประดับราคาแพงที่ทำด้วยอัญมณีและทองคำ ซึ่งจะเปิดเผยหรือเอาออกมาใส่โชว์กันก็เฉพาะเวลาที่บ้าน หรือในสถานที่ที่เป็นส่วนตัวเท่านั้น

สตรีชาวอิหร่านส่วนใหญ่ชื่นชอบเครื่องประดับทองคำและอัญมณีราคาแพงที่ออกแบบอย่างประณีต พิถีพิถันและมีความสวยงาม ส่วนใหญ่ยังคงนิยมรูปแบบดั้งเดิมที่จำหน่ายเป็นชุดมีทั้งสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ตุ้มหู และแหวน โดยคิดเป็นประมาณ 70 % ของยอดขายเครื่องประดับทั้งหมด แต่ชาวอิหร่านก็ยังเปิดใจให้กับแฟชั่นและดีไซน์ใหม่ๆด้วย เช่นเครื่องประดับสไตล์ยุโรปที่เน้นสีขาวและสีผสมโดยเฉพาะสร้อยข้อมือ ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในเมืองใหญ่ๆ

ชาวอิหร่านมักจะซื้อเครื่องประดับอัญมณีและทองคำเมื่อถึงโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น งานปีใหม่ งานมงคลสมรส และงานรื่นเริงต่าง ๆ โดยร้อยละ 15  ซื้อเพื่อเป็นของขวัญ ร้อยละ 25 ซื้อเพื่องานแต่งงาน และประมาณร้อยละ 60 จะซื้อเพื่อเป็นการลงทุน

เครื่องประดับส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ ในโรงงานกว่า 6,000 แห่งที่กระจายตัวอยู่ใน 5 เมืองใหญ่ ได้แก่ในกรุงเตหะรานราวร้อยละ 45 และในเมืองอีสฟาฮานอีกราวร้อยละ 30 ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมีแรงงานไม่เกิน 5 คน  มีเพียงประมาณร้อยละ 50 ของโรงงานผลิตเครื่องประดับทั้งหมดที่มีการจ้างคนงาน 20 คนขึ้นไป  ทั้งนี้ก็เพราะมีข้อจ้ากัดด้านมาตรการการจ้างงานและภาษีต่างๆ

อย่างไรก็ดีการผลิตเครื่องประดับของอิหร่านก็ยังมีศักยภาพไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาดแรงงานทักษะฝีมือชั้นสูง ขาดแคลนเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย ดังนั้นผู้ค้าและผู้ผลิตเครื่องประดับทองและอัญมณีของอิหร่านจึงหันไปนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศแทนโดยมีตุรกีและไทยเป็นตลาดนำเข้าสำคัญ

แต่ทั้งนี้การนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทองเป็นสิ่งต้องห้ามในประเทศอิหร่าน ร้อยละ 80 ของสินค้าที่จำหน่ายในอิหร่านส่วนใหญ่จึงเป็นการถูกน้าเข้าอย่างผิดกฎหมายผ่านประเทศที่สามนั่นเอง 


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/