สินสอด ทองหมั้น

28 / 11 / 2561 13:39

ประเพณีการแต่งงานของไทยนั้น เมื่อมีการเจรจาสู่ขอและตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมักจะให้มีการหมั้นกันก่อนแต่งงานสักระยะหนึ่ง เพื่อเปิดให้โอกาสให้ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายได้ศึกษาอุปนิสัยกันมากขึ้น แต่ปัจจุบันขั้นตอนนี้ถูกตัดทอนลงไป โดยจะรวบไว้เดียวกับวันแต่งเลย แต่สิ่งที่ต้องมีไม่เปลี่ยนแปลงคือสินสอดทองหมั้น นั่นเอง

สินสอด หมายถึง ทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้แก่พ่อแม่ของฝ่ายหญิง เพื่อเป็นการตอบแทนที่ยินยอมให้ฝ่ายหญิงสมรสด้วย หรืออาจถือได้ว่าเป็นค่าเลี้ยงดูและค่าน้ำนม ตามธรรมเนียมซึ่งสินสอดนี้จะตกเป็นสิทธิของพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงทันทีแม้ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันก็ตาม

ทองหมั้น หรือ ของหมั้น หมายถึง ทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็น เงิน ทอง เครื่องประดับ ของมีค่า รถยนต์ บ้าน คอนโด ที่ดิน รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ที่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ ที่ฝ่ายชายมอบไว้ให้กับฝ่ายหญิง ตามประเพณีโบราณของหมั้นนั้นจะตกเป็นของฝ่ายหญิง หากเป็นเครื่องทองก็จะนำมาใช้เป็นเครื่องประดับให้กับเจ้าสาว  


สินสอด เป็นประเพณีไทยที่เกิดจากกุศโลบายของคนในสมัยก่อนที่หญิงชายมักจะแต่งงานกันในแบบที่เรียกว่าคลุมถุงชนคือไม่ค่อยมีโอกาสได้พบและศึกษาดูใจกันมากนัก  จึงต้องมีการเรียกสินสอดทองหมั้น ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายชายทอดทิ้งการแต่งงาน อีกทั้งยังเป็นหลักประกันเพื่อแสดงว่า ฝ่ายชายสามารถเลี้ยงดูฝ่ายหญิงได้ในอนาคต  ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้นฝ่ายหญิงจำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายชายในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่และทางเศรษฐกิจ เงินสินสอดจึงเปรียบเสมือนเครื่องการันตีความมั่นคงให้กับชีวิตของฝ่ายหญิงหากมีเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจะสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

ในส่วนของพ่อแม่นั้นเมื่อมีการสู่ขอลูกสาวเป็นเรื่องที่มีหน้ามีตาในสังคม จึงอาจจะเรียกสินสอดทองหมั้นในจำนวนมาก และส่วนใหญ่มักจะเรียกเป็นเครื่องประดับหรือทองคำเพื่อให้เจ้าสาวได้มีเครื่องแต่งตัวที่สมเกียรติในวันแต่งงาน รวมทั้งเป็นทรัพย์สมบัติติดตัวต่อไปด้วย

ปัจจุบันการเรียกค่าสินสอดมีการปรับรูปแบบ ให้เข้ากับสถานการณ์ และสถานภาพของสังคมไทยมากขึ้น เพราะส่วนมากเกิดขึ้นจากความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย ทำให้มีคู่บ่าวสาวจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะเก็บเงิน วางแผน และจัดงานแต่งงานกันเอง แต่ถึงอย่างนั้นเงินสินสอดก็ยังมีความสำคัญอยู่ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ครอบครัวฝ่ายชายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด มาเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวรับผิดชอบร่วมกัน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่  https://www.aagold-th.com/gold-rate/