รู้ลึกรู้จริงก่อนตัดสินใจ อิทธิพลของสภาพเศรษฐกิจต่อแนวโน้มราคาทองคำ

30 / 03 / 2561 15:38

          อยากลงทุนทองคำควรอ่าน ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำในตลาดโลกที่ควรศึกษาหาความรู้ไว้ และทำความเข้าใจกลไกอุปสงค์อุปทานให้ถี่ถ้วน เพราะความผันผวนทางเศรษฐกิจมักเกิดขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ หรือการเติบโตของเศรษฐกิจ

          การลงทุนทองคำเพื่อเก็งกำไร เป็นสิ่งที่เริ่มได้ความนิยมในหมู่ผู้ที่ชื่นชอบการลงทุน นั่นเพราะว่าการลงทุนซื้อทองคำ ทั้งแบบทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ หรือกองทุนทองคำต่าง ๆ ล้วนให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ มีความคุ้มค่ากับความเสี่ยงในการลงทุน แต่ในการลงทุนนั้น บางคนก็ประสบความสำเร็จ สามารถสร้างกำไรให้งอกงามได้ แต่บางคนกลับขาดทุน ซึ่งปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนทองคำ ก็คือความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อแนวโน้มราคาทองคำในท้องตลาด ดังนั้น การซื้อขายทองให้ได้กำไรงามนั้น ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจอยู่เรื่อย ๆ หรือปรึกษาผู้รู้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการลงทุน

สภาพเศรษฐกิจ กับราคาทองคำ

          โดยทั่วไปแล้ว ราคาทองคำ จะมีความผันผวนขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจนี่เองที่จะมีส่วนในการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งหากมีการปรับดอกเบี้ยขึ้น แสดงว่า เศรษฐกิจเริ่มดี ความเชื่อมั่นสูงขึ้น ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้น ราคาทองคำจึงปรับลดลง ส่วนภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินลดลงนั้น การซื้อทองคำจะเป็นการลดความเสี่ยงได้ดี และเมื่อมีความต้องการทองคำในตลาดสูงขึ้น ก็จะมีผลให้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นได้ หรือหากสภาพเศรษฐกิจในประเทศเติบโตมากขึ้น ผู้คนมีรายได้ดีขึ้น ราคาทองคำก็อาจมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้ เนื่องจากคนอาจนิยมซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไรกันมากขึ้น

ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาทองคำ


  • อุปสงค์ และอุปทาน หรือ demand กับ supply ของทองคำ กล่าวคือ เมื่อมีความต้องการในการซื้อทองคำที่มากกว่าการขาย ราคาทองคำจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยประเทศใหญ่ ๆ ที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์อุปทานของทองคำ ก็คือ จีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา ส่วนการขายทองคำของนักลงทุน หรือการที่มีทองคำผลิตออกมามากเกินไป เป็นการเพิ่มอุปทาน ก็จะทำให้ทองคำราคาตกลงได้

  • ค่าเงินดอลลาร์ เป็นปัจจัยที่มักแปรผันตรงข้ามกับราคาทองคำ เพราะเมื่อค่าเงินดอลลาร์ลดลง ธนาคารกลางหรือนักลงทุน มักจะกระจายความเสี่ยงโดยการซื้อทองคำมาถือไว้ ตรงนี้เองที่จะทำให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้าม เมื่อค่าเงินดอลลาร์สูงขึ้น ธนาคารกลางและนักลงทุนก็มักจะขายทองคำเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ ซึ่งก็จะมีผลให้ราคาทองคำลดลงได้ 

  • อัตราดอกเบี้ย เมื่อเศรษฐกิจดี และดอกเบี้ยธนาคารปรับตัวสูงขึ้น ผลตอบแทนจากเงินออมอาจจะดีกว่าการถือทองคำไว้ นักลงทุนส่วนมากจึงนิยมขายทองคำเพื่อเพิ่มเป็นเงินฝาก จึงทำให้ราคาทองคำลดต่ำลง แต่เมื่อดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มต่ำลง นักลงทุนก็จะหันมาซื้อทองคำเก็บไว้มากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยง ดังนั้นทองคำจึงมีราคาสูงขึ้นได้

          ด้วยความที่สภาพเศรษฐกิจโลกมักมีความผันผวนอยู่เสมอ โดยอาจจะมาจากปัญหาการเมือง สงคราม วิกฤตการเงิน ภาวะเงินเฟ้อ ฯลฯ ดังนั้น การติดตามข่าวสาร และคาดการณ์แนวโน้มราคาทองคำอยู่เสมอ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ หากศึกษาข้อมูลให้รอบคอบแล้ว รับรองว่ากำไรไม่หนีไปไหนแน่นอน