นายทองคำแห่งกรุงศรีอยุธยา

25 / 12 / 2561 18:04

นายทองคำ เป็นชื่อสามัญชนของสมเด็จพระเพทราชา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 28 แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา และทรงเป็นพระสหายที่ถูกเลี้ยงดูควบคู่มากับขุนหลวงนารายณ์หรือสมเด็จพระนารายณ์  มาตั้งแต่วัยเยาว์
     
นายทองดำมีพระมารดาเป็นพระนมในสมเด็จพระนารายณ์ เบื้องแรกรับราชการเป็นจางวางกรมช้าง ต่อมามีความดีความชอบในการทำสงคราม จึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนารายณ์ให้รับใช้ใกล้ชิด  มีบรรดาศักดิ์เป็นพระเพทราชา ดำรงตำแหน่งเจ้ากรมพระคชบาล ซึ่งมีอำนาจค่อนข้างมากในเวลานั้น
     
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2231 เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประชวรหนักด้วยโรคไอหืดใกล้สวรรคต พระเพทราชาได้ชิงกระทำยึดอำนาจในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2231 โดยมีหลวงสรศักดิ์เป็นกำลังสำคัญ ซึ่งการกระทำของพระเพทราชานั้นมีชาวกรุงศรีอยุธยาสนับสนุนเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวบ้าน ขุนนาง และพระสงฆ์ ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์ ที่ให้อำนาจคอนสแตนติน ฟอลคอลมากเกินไป จนเกรงว่าจะถูกฝรั่งเศส ยึดครองบ้านเมือง
     
ในการยึดอำนาจครั้งนั้น ได้มีการสังหารพระปีย์ พระราชโอรสบุญธรรมด้วยการผลักตกจากระเบียงพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ และกุมตัวคอนสแตนติน ฟอลคอน หรือเจ้าพระยาวิชเยนทร์  ไปประหารชีวิต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2231

      เมื่อบ้านเมืองสงบแล้วนายทองคำ จึงทำพระราชพิธีปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเพทราชา ณ พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์แล้ว ได้ขับไล่ทหารฝรั่งเศสออกไปจากกรุงศรีอยุธยา แต่ยังทรงอนุญาตให้บาทหลวง และพ่อค้าชาวฝรั่งเศสอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยาต่อไปได้ สำหรับข้าราชการและราษฎรไทยที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส ก็ถูกส่งกลับกรุงศรีอยุธยาเช่นกัน  นับเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศส ตั้งแต่นั้นมา

      สมเด็จพระเพทราชา ทรงครองราชย์ได้ 15 ปี ก็เสด็จสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. 2246 สิริ  รวมพระชนมมายุได้ 71 พรรษา


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/