ปิดทองหลังพระ

02 / 01 / 2562 23:18

ปิดทองหลังพระ เป็นสำนวนในภาษาไทยหมายความว่า การประกอบคุณงามความดี โดยไม่ได้มุ่งหวังจะให้ใครรู้หรือไม่ได้ป่าวประกาศให้ผู้อื่นรับรู้หรือต้องการชื่อเสียงและคำสรรเสริญจากผู้อื่น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่อง การปิดทองหลังพระไว้ว่า

“การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” (พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2506)

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" ยังทรงใช้เวลาว่างวันละเล็กวันละน้อย พระราชนิพนธ์เรื่อง นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ ขึ้นโดยแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง "A Man Called Intrepid" ของ William Stevenson  โดยใช้เวลาในการพระราชนิพนธ์นาน สามปี  จึงจบบริบูรณ์

เนื้อหาในหนังสือ นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ เขียนจากชีวิตจริงของ นายอินทร์ หรือ Intrepid ซึ่งเป็นรหัสของ เซอร์วิลเลียม สตีเวนสัน หัวหน้าหน่วยราชการลับอาสาสมัครของอังกฤษ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านแผนร้ายของ อดอร์ฟ ฮิตเลอร์ ซึ่งหวังแผ่อำนาจเข้าครอบครองโลก โดยจัดตั้งหน่วยงานลับขึ้น เพื่อหาความลับทางทหารของเยอรมันรายงานต่อ เซอร์วินสตัน เชอร์ซิลล์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวล  ของสหรัฐ ซึ่งได้ร่วมมือกันวางแผนต่อต้านฮิตเลอร์จนฝ่ายพันธมิตรได้รับชัยชนะ

ว่ากันว่า หากนายอินทร์ และผู้ร่วมงาน ทำงานล้มเหลว ฮิตเลอร์อาจจะชนะสงคราม และโฉมหน้า
ของโลกคงไม่เป็นเช่นทุกวันนี้ สำหรับการปฏิบัติงานของนายอินทร์ และพวก มีผู้รู้เบื้องหลังเพียงไม่กี่คน จนกระทั่งเมื่อมีหนังสือ...A Man Called Intrepid...ตีพิมพ์ จึงทำให้ "ความลับ" ที่ปิดมานานถูกเปิดเผย 

นายอินทร์ และผู้ร่วมงาน ที่ร่วมกันทำงานด้วยความกล้าหาญ เสียสละ เป็นผู้ยอมอุทิศแม้ชีวิตเพื่อความถูกต้อง ความยุติธรรม เสรีภาพและสันติภาพของโลก พวกเขาทั้งหมดทำงานโดยไม่หวังให้ใครรับรู้ หรือหวังลาภยศคำสรรเสริญเยินยอใด ๆ พวกเขาคือ "ผู้ปิดทองหลังพระ" อย่างแท้จริง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ใช้เวลานานในการแปล หนังสือเล่มนี้ยาวนานเพราะนอกจากมีพระราชกรณียกิจมากมายแล้ว  หนังสือ "A Man Called Intrepid" py’มีเนื้อหาที่สลับซับซ้อนและอิงประวัติศาสตร์ จึงยากต่อการแปล แต่พระองค์ทรงเห็นว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติจึงทรงใช้เวลาและพระราชวิริยะอุตสาหะแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ มาเป็นภาษาไทย เพื่อให้คนไทยได้อ่าน "นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ" และเข้าใจคำว่าปิดทองหลังพระอีกด้วย          

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/