เปิดรายได้ธุรกิจร้านทอง

02 / 01 / 2562 23:19

ร้านขายทอง หรือที่เรียกว่าร้านทองตู้แดงนั้น เป็นร้านขายทองรูปพรรณที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน แต่เดิมมีรายได้หลักจากการขายทองรูปพรรณและทองคำแท่ง แต่ปัจจุบันรูปแบบการหารายได้ของร้านทองเหล่านี้หลากหลายขึ้น เพื่อสร้างรายได้เพราะมองว่ารายได้จากการค้าปลีกทองรูปพรรณ และทองคำแท่งจากค่ากำเหน็จทองรูปพรรณ ซึ่งจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับลวดลายและน้ำหนักของทอง ส่วนทองแท่งจะได้เป็นค่าบล็อคทองที่หล่อมาเป็นทองคำแท่ง ซึ่งมีกำไรที่ไม่สูงมากนัก

ทุกวันนี้ร้านทองส่วนใหญ่จึงมีธุรกิจอื่นๆ เข้ามาเสริมการค้าทองคำอย่างครบวงจร นอกเหนือจากการค้าปลีกทอง เช่นธุรกิจลงทุนทอง การซื้อขายทองล่วงหน้า  มีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ขยายช่องทางธุรกิจ เช่นการซื้อขายของผ่านออนไลน์ หรือการร่วมกับแอปไลน์ เปิดบริการ ออมทองผ่าน Line Finance ให้นักลงทุนที่สนใจลงเงินออมเพื่อซื้อทองคำของเป็นต้น

โดยร้านทองจะตั้งบริษัทขึ้นมาทำธุรกิจเกี่ยวกับทองคำโดยเฉพาะ เช่นบริษัทด้านการลงทุนทองคำแท่ง โครงการออมทอง  การนำเข้า-ส่งออก ทองคำแท่ง และเงิน  รวมถึงการรับซื้อเศษทอง เพื่อนำมาหลอมใหม่ให้ได้ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99% ตามมาตรฐานสากล

เปิดบริษัทนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย sub-broker ซื้อขายกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นตัวแทนขายกองทุนรวมต่างๆ ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ชั้นนำ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นต้น

เหล่านี้เป็นช่องทางสร้างรายได้และขยายธุรกิจการค้าทองคำให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น อย่างไรก็ตามการค้าปลีกทองรูปพรรณหรือทองคำแท่งก็ยังมีความจำเป็นต่อความอยู่รอดของร้านทองตู้แดง ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจรูปแบบใดความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าก็ยังมีความสำคัญที่สุด อีกทั้งการกล้าที่จะรับซื้อทองในช่วงเวลาที่ทองคำมีราคาสูงมาก หรือกล้าขายทองคำในราคาที่ทองคำมีราคาลงต่ำมากๆก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบันเราจึงเห็นร้านทองใหญ่ๆเปิดบริการธุรกิจค้าทองคำแบบครบวงจรแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นห้างทองโต๊ะกัง ฮั่วเซ่งเฮง จินฮั้วเฮง ทองใบ ห้างทองเอเอเยาวราช เป็นต้น
 
เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/