มงกุฎองค์สำคัญแห่งราชวงศ์อังกฤษ

15 / 01 / 2562 16:57

มงกุฎ เป็นเครื่องประดับศีรษะ  ที่สวมโดยพระมหากษัตริย์ หรือผู้นำทางศาสนา เป็นเครื่องหมายของความมีอำนาจทางการเมือง, ความมีสิทธิ, ความเป็นอมตะ, ความชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์, ชัยชนะ, การฟื้นฟู, เกียรติยศ และความรุ่งโรจน์ของผู้สวม สร้างจากโลหะหรืออัญมณีมีค่า เช่นเพชร ทองคำ แพลตตินั่ม เป็นต้น หรืออาจจะทำจากดอกไม้,ใบไม้, หรือหนาม ก็ได้

มงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องราชกกุธภัณฑ์ของราชวงศ์ต่างๆทั่วโลก ซึ่งสหราชอาณาจักรที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มานับพันปีก็มีมงกุฎที่สำคัญและทรงคุณค่าหลายองค์ ที่สำคัญได้แก่

มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ด (St.Edward Crown) เป็นมงกุฎที่ใช้อย่างเป็นทางการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของสหราชอาณาจักร  ทรงสวมโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดเมื่อวันคริสต์มาส ค.ศ. 1065  ตัวมงกุฎบนบริเวณฐานทำดัวยทองคำและเงิน ประกอบด้วยกางเขนที่มีลักษณะบานออกเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัส จำนวนสี่อันที่บริเวณฐานสลับกับสัญลักษณ์ดอกลิลลี สี่ดอก ที่หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เหนือจากฐานขึ้นไปเป็นโค้งสองโค้ง​(สองโค้งตัดกัน จะมี 4 แฉกหรือก้าน) บรรจบกันที่ด้านบนซึ่งมีลูกโลก และปิดยอดด้วยกางเขนประดับอัญมณี ตรงด้านในมงกุฎเป็นหมวกทำจากผ้ากำมะหยี่สีม่วงที่มีขอบด้านล่างเป็นขนสีขาว มงกุฎทำด้วยทองแท้ฝังด้วยอัญมณี 444 ชิ้น 

มงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของพระมหากษัตริย์แห่งเครือจักรภพราชอาณาจักร  มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 ดังปรากฏในตราประจำตระกูล, ตรา และสัญลักษณ์อื่นๆ

มงกุฎอิมพีเรียลสเตท (Imperial State Crown) เป็นมงกุฎที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย และสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ทรงเลือกสวม ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หนักถึง 2155 กรัม  ในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถแอนน์ ทรงให้วางมงกุฎองค์นี้ไว้ข้างๆพระองค์แทนการสวม ตัวมงกุฎมีฐานประกอบด้วยกางเขนแพตตี (cross pattée) จำนวนสี่กางเขน สลับกับดอกลิลลี่จำนวนสี่ดอก ส่วนเหนือจากฐานขึ้นไปเป็นโค้งจำนวนสองโค้งตัดกัน (สี่ก้าน) ที่มียอดเป็นด้านบนเป็นลูกโลกเหนือจุดตัดเป็นกางเขนอีกหนึ่ง ภายในตรงกลางมงกุฎเป็นหมวกกำมะหยี่สีม่วงเข้มที่มีขอบเป็นขนเออร์มิน มงกุฎฝังด้วยอัญมณีหลายชนิดที่ได้แก่ เพชร 2,868 เม็ด, ไข่มุก 273 เม็ด, แซฟไฟร์ 17 เม็ด, มรกต 11 เม็ด, และทับทิม 5 เม็ด

พระราชินีนาถเอลิซาเบ็ธที่ 2 ทรงมงกุฎอิมพีเรียลสเตตเป็นประจำทุกปีในการรัฐพิธีการเปิดประชุมรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
   

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/