เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งสหราชอาณาจักร

15 / 01 / 2562 17:00

พระราชพิธีราชาภิเษกพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร เป็นพระราชพิธีซึ่งพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร จะทรงประกอบขึ้นเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจสูงสุด โดยมากมักจะจัดขึ้นหลังจากพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนเสด็จสวรรคตไปแล้วพอสมควร เพื่อที่จะได้มีเวลาพอสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสำหรับกษัตริย์พระองค์ก่อน และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับกษัตริย์พระองค์ใหม่ด้วย ดังเช่น สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ครองราชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495  แต่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  พ.ศ.2496 เป็นต้น

พระราชพิธีนี้มีอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี เป็นประธาน ในฐานะศาสนาจารย์อาวุโสสูงสุดของคริสจักรแห่งอังกฤษและของทุกประเทศจะเข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ รวมทั้งอาจมีแขกของรัฐบาลอีกเป็นจำนวนมาก

พระราชพิธีราชาภิเษกจะมีเครื่องราชกกุธภัณฑ์เช่นเดียวกับพระราชพิธีของไทย ซื่งเครื่องราชกกุธภัณฑ์เแห่งสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย มงกุฎ, คทาที่มีกางเขนหรือนกพิราบ, ลูกโลกประดับกางเขน , ดาบ, แหวน, เดือย, ฉลองพระองค์โคโลเบียมซินโดนิสทูนิค (Colobium sindonis), ฉลองพระองค์ดาลเมติคทูนิค (dalmatic), กำไลอาร์มิลล์ (armill) และเสื้อคลุม 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์หลายชิ้นมาจากสมัยก่อนการปฏิรูปศาสนา และมีความหมายทั้งทางศาสนาและทางการราชาภิเษก เช่นฉลองพระองค์ต่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับเสื้ออาล์บ (alb) ของนักบวชหรือเสื้อดาลเมติค ที่สวมโดยบาทหลวง 

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ชุดที่เก่าที่สุดที่มีมาตั้งแต่สมัยแองโกล-แซ็กซอนบางส่วนสูญหายไป ในปี ค.ศ. 1216 ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าจอห์นแห่งอังกฤษ แต่ไม่ทั้งหมด บางส่วนทำขึ้นมาใหม่ รวมทั้งจุลมงกุฎของลูเอลเล็น (Llywelyn) เจ้าชายแห่งเวลส์เมื่อปี ค.ศ. 1284  เครื่องราชกกุธภัณฑ์ชุดใหม่นี้ก็ถูกโจรกรรมไปจากแอบบีเวสต์มินสเตอร์ในปี ค.ศ. 1303  แต่ก็ได้คืนมาเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นหลังจากนั้นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ทั้งหมดจึงถูกนำไปเก็บไว้ในหอคอยแห่งลอนดอน

เมื่อมาถึงสมัยการฟื้นฟูราชวงศ์ของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ และสกอตแลนด์ในปี ค.ศ. 1660 เครื่องราชกกุธภัณฑ์เกือบทั้งหมดก็ต้องสร้างใหม่สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ หลังจากการหน้านั้นมีการนำกกุธภัณฑ์ไปหลอมเกือบหมด  นอกไปจากทองคำบางส่วนที่ถูกหลอมและพลอยบางชิ้นที่พบแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก่อนสมัยสงครามกลางเมืองก็มีแต่เพียงดาบสามเล่มและช้อนคันหนึ่งเท่านั้น 

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/