เครื่องราชบรรณาการ สยาม-ฝรั่งเศส

15 / 01 / 2562 17:02

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงสยามและพระเจ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งฝรั่งเศส มีการส่ง
เอกอัคราชทูตและเครื่องบรรณาการไปเจริญสัมพันธไมตรีต่อกัน ดังปรากฏเป็นหลังฐานมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อปี พ.ศ. 2228  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงจัดส่งคณะทูตนำโดยออกพระวิสูตรสุนทรหรือพระยาโกษาปาน ออกหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นอุปทูต และออกขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูต เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยได้ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยา ในเดือน ธันวาคม พ.ศ.2228 ถึงเมืองเบรสต์ในฝรั่งเศส วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2229

จดหมายเหตุของเชอวาเลียเดอโชมอง ได้บรรยายถึงเครื่องราชบรรณาการ ที่พระเจ้ากรุงสยามส่งมาถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ไว้ว่า มีคนโทน้ำทำด้วยทองคำ ขวดทองคำ ถ้วยทองคำ หีบทองคำ ตู้เล็กๆ ทำด้วยกระ หีบและโต๊ะญี่ปุ่น พรมจากเมืองฮินดูซตัน และพรมเมืองจีน กับเรือทำด้วยทองคำ 1 ลำ และปืนใหญ่ปลอกเงิน 2 กระบอก เครื่องลายครามอย่างงามที่สุด 1,500 ชิ้น 

อีกทั้งยังมีของที่คอนสแตนติน ฟอลคอน ส่งมาถวายมีทั้ง สายสร้อยทองคำ ถ้วยแก้ว กล่องใส่ยานัตถุ์ เครื่องลายคราม ลับแล แจกัน ผ้าต่างๆ ลูกปัด นอแรด เขากระบือ และของต่างๆ อีกหลายอย่าง  และยังมีของที่พระเจ้ากรุงสยาม และพระราชินีสยามส่งมาพระราชทานมกุฎราชกุมารี ซึ่งมีหีบเขียนหนังสือ และหัวใจทำด้วยเงิน 1 อัน และของพระราชทานอื่นๆอีกกว่า 3,000 สิ่งของบางอย่างทำด้วยฝีมืออย่างประณีตงดงาม

ส่วนพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ก็ได้ส่งเครื่องราชบรรณาการ มาถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วย
เช่นกัน ทุกอย่างล้วยเป็นของที่มีราคาแพงและงดงาม แสดงให้เห็นวาสพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ทรงเห็นแก่ ความเป็นมิตรไมตรีที่มีระหว่างสองราชอาณาจักร อันได้แก่ ทองคำมีช่อดอกไม้ฝังเพชร ทับทิม มรกตและไข่มุก รูปขนนกทำด้วยทองคำประดับพลอยต่างๆ เข็มขัดหลายอัน  อานม้า กระจกเงาอย่างดี กรอบทำด้วยทองคำฝังพลอย  นาฬิกาพกตลับทองคำหลายเรือน  เสื้อเกราะ  ปืนเล็ก ผ้าไหมและผ้าประเภทต่างๆ  โต๊ะหินอ่อนหลายโต๊ะ นาฬิกาลูกโลกกลม และทำเป็นชั้นฟ้าแสดงเดือนดาว ซึ่งถ่ายแบบมาจากของจริง ดวงดาวทำด้วยทองคำและอยู่ตรงเส้นละติจูด ลองติจูดตามจริง เมื่อทุกๆ ครึ่งชั่วโมงจะมีระฆังตีบอก นาฬิกานี้ทำให้โลกหมุนพร้อมกับดวงดาวที่หมุนตามไปด้วย
ขณะที่มกุฎราชกุมารีก็ได้ส่งของพระราชทานถวายสมเด็จพระราชินีแห่งสยามด้วย ได้แก่
ดอกกุหลาบเพชร  กระจกเงา และหีบสลักลาย

เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/