กุมารทอง

23 / 01 / 2562 11:37

คนไทยในสมัยโบราณมีความเชื่อว่าการเลี้ยง “กุมารทอง” ก็จะช่วยให้ทำมาค้าขึ้น ช่วยป้องกันคุ้มครองเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายที่เข้ามา คอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มาทำร้ายได้ไปจนถึงการเตือนภัยล่วงหน้าที่อาจมาถึงตัวคนเลี้ยงได้อีกด้วย

การเลี้ยงกุมารทองคือการนำวิญญาณมาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน โดยกุมารทองจะใช้เป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายที่ตายในท้องของแม่หรือเรียกอีกอย่างว่าตายทั้งกลม  ผู้มีวิชาอาคมส่วนใหญ่จะเอาวิญญาณเด็กมาเลี้ยงไว้ให้เป็นลูก มีหลักฐานที่พบจากเอกสารที่มีมาแต่โบราณถูกระบุเกี่ยวกับการทำกุมารทองไว้ว่า ต้องมีการหาศพผู้หญิงตายทั้งกลมแล้วนำมาประกอบพิธีกรรมโดยการผ่าท้องนำศพเด็กออกมาจากท้องของผู้หญิงที่เสียชีวิต แล้วหลังจากนั้นก็ก่อไฟทำพิธีเอาเด็กมาย่างไฟให้มีความแห้งสนิท

โดยพิธีดังกล่าวต้องทำตอนกลางคืนเท่านั้น แล้วจึงนำทองคำเปลวมาลงรักปิดทองลงไปให้ทั่วตัว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการเรียกว่า กุมารทอง ในสมุดข่อยโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึงการสร้างกุมารทองไว้อย่างละเอียดโดยระบุว่ามีการจำแนกกุมารทองไว้หลายประเภท ทุกประเภทจะสร้างขึ้นจากดิน 7 ป่าช้า ผสมขี้ไต้ หรือขี้ผึ้งปิดตาศพผีตายโหง กำกับด้วยคาถาดังนั้นกุมารทองเมื่อ 400 กว่าปีก่อน จึงมีเฉพาะผู้ที่มีวิชาอาคมเท่านั้นที่เลี้ยงกุมารทองได้

นอกจากนี้เรื่องกุมาณทองยังมีปรากฏอยู่ในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน และยังพบร่องรอยดินปั้นตามโบราณสถานต่างๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าความเชื่อเรื่องกุมารทองของคนไทยมีมานานกว่า 400 ปีมาแล้ว

ต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีวัฒนธรรม มีกฎหมายคุมครองจึงทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพเด็กจริงๆได้  จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองใหม่ขึ้นโดยกุมารทองในปัจจุบันนิยมในสร้างให้เป็นเด็กไว้ผมจุก นุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณแล้วทำการปลุกเสกให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมา กุมารทองจึงกลายเป็นเครื่องรางของขลังอีกอย่างหนึ่งในสังคมไทย


ด้วยเชื่อว่ากุมารทองมีวิญญาณเด็กสิงอยู่ ผู้บูชาจึงต้องเลี้ยงดูกุมารทองให้เหมือนเลี้ยงลูกของตนเองต้องมีการเรียกให้กินข้าวกินน้ำ ส่วนใหญ่นิยมไหว้ด้วยน้ำแดง มีการกล่าวกันว่าหากปฏิบัติดูแลกุมารทองเป็นอย่างดีก็จะให้คุณดังที่กล่าวมาข้างต้น

ปัจจุบันมีเครื่องรางที่มีลักษณะคล้ายกุมารทองเรียกว่า ลูกเทพ ทำมาจากตุ๊กตาไวนิล อัดนุ่นและใส่เมล็ดธัญพืชข้างในเพื่อเป็นเคล็ดที่สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ซึ่งนิยมเลี้ยงบูชาลูกเทพจนเป็นกระแสกันอยู่ช่วงหนึ่งเชื่อว่าจะทำให้เจริญรุ่งเรื่องค้าขายดี


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/