แหวนแต่งงาน

23 / 01 / 2562 11:46

แหวนแต่งงาน เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการแต่งงานที่ใช้แทนความรัก และคำสัญญาที่หญิงชายมอบให้กันในวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิต ดังนั้นการเลือกแหวนแต่งงานจึงเป็นภารกิจหลักของคู่รักที่ต้องใช้เวลาในการเลือกสรรด้วยความพิถีพิถัน ซึ่งแหวนแต่งงานก็มีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกัน ไม่ว่าจะทำด้วยทองคำ หรือประดับด้วยอัญมณีมีค่าต่างๆ ล้วนมีความหมายเกี่ยวข้องกับความรักซ่อนอยู่ทั้งสิ้น

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว เป็นแบบแหวนเพชรที่นิยมใช้ในการหมั้นหมาย  เพชรเม็ดเดี่ยวสื่อถึงการรักเดียวใจเดียว และซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป โดยมากรู้จักกันในนามแหวนเพชรเม็ดชู  ตัวเรือนเน้นความเรียบง่าย ส่วนมากทำจากทองคำขาว เพื่อให้เพชรโดดเด่นมากที่สุด   

แหวนเพชรรอบนิ้ว  ลักษณะของแหวนเพชรรอบ หรือ infinity rings คือแหวนที่มีเพชรอยู่รอบๆนิ้ว ไม่มีจุดเริ่มต้น และไม่มีจุดสิ้นสุด หมายถึง ความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นเพชรเม็ดเล็กๆนำมาเรียงร้อยกันทั้งวงอย่างน่ารักสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน 

แหวนเพชรสามเม็ดเรียง สื่อความหมายถึความรักที่อยู่เหนือการเวลา เพชรสามเม็ดเรียงกันบนตัวเงินที่ทำจากทองคำขาว หรือทองสีชมพู(pink gold) เป็นตัวแทนของ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต เป็นแหวนที่เหมาะสมกับสำหรับคู่รักกันมายาวนาน นิยมมอบให้แก่กันในวาระครบรอบแต่งงานมากกว่า 

แหวนทรงบ่าข้าง มีเพชรประธานตรงกลางมีเพชรประดับด้านข้างทั้งสองข้าง หมายถึงการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เมื่อแต่งงานไปแล้ว ครอบครัวจะเจริญรุ่งเรือง สุขสบาย มีลูกหลานบริวารรายล้อม

แหวนเกลี้ยง  เป็นแหวนที่มีมาแต่โบราณ วงกลมอันเป็นตัวแทนของคำมั่นสัญญาว่าจะรักมั่นคงตลอดไป  ส่วนใหญ่เจ้าบ่าวจะเป็นผู้สวมใส่เนื่องจากใส่ติดตัวได้ตลอดในชีวิตประจำวัน มีทั้งที่ทำจากทองคำ ทองk ทองคำขาว และแพลตตินั่ม

แบบแหวนสามวง หมายถึงพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามหลักศาสนาคริสต์ สื่อถึงความสามัคคี กลมเกลียวไม่แตกแยกออกจากกัน ความผูกพันที่มีต่อกันและกัน ซึ่งจะมีเพชรฝังอยู่กับตัวเรือนหรือจะไม่มีก็ได้ 

แต่ไม่ว่าจะเลือกแหวนแบบไหน ก็ไม่สำคัญเท่าความรักที่หญิงชายมอบให้แก่กัน ว่าจะมั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันแค่ไหน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/