เก็บเงิน หรือเก็บทอง ดีกว่ากัน

30 / 03 / 2561 15:54

          เงิน ทอง คือของล้ำค่าและมีความสำคัญ เนื่องด้วยเป็นสินทรัพย์ที่มีความต้องการสูงของผู้คนทุกยุคสมัย เงินคือทรัพย์ที่สามารถนำไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของที่ต้องการ ในขณะที่ทองคำ เป็นโลหะแวววาวมีความบริสุทธิ์สูง และถูกนำมาเป็นเครื่องวัดมูลค่าสิ่งของด้วยเช่นกัน ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจทั้งการออมเงิน และการออมทองคำ ดังนั้นวันนี้เราจึงมาเจาะประเด็นที่ว่า จะเลือกเก็บเงินหรือเก็บทองดีกว่ากัน

          ทั้งการออมเงิน และการออมทองนั้น ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับผู้ออมได้ ซึ่งการออมเงินนั้นอาจอยู่ในรูปของเงินฝากกับทางธนาคาร ซึ่งสามารถงอกเงยจากดอกเบี้ยได้ เงินฝากก็มีหลากหลายรูปแบบ หากเป็นเงินฝากประจำ ก็ย่อมได้รับดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากปกติ แต่ก็ยังให้ผลตอบแทนน้อยกว่าการออมทอง การออมเงินจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นการออม เป็นการสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเองได้ ในขณะที่การออมทองคือการใช้ทองเป็นสินทรัพย์ในการออมแทนเงิน ซึ่งทองคำนั้นถือว่ามีความผันผวนของราคาทองในระดับที่ต่ำ การซื้อทอง หรือขายทองเพื่อการเก็งกำไร และสามารถให้ผลตอบแทนระยะยาวได้ ดังนั้นการออมทองจึงเหมาะสมสำหรับท่านที่มีความมั่นคงทางการเงินระดับหนึ่ง และสามารถรอผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้นั่นเอง แต่สิ่งที่ต้องคำนึงคือความปลอดภัยในการเก็บรักษา เมื่อตอบคำถามที่ว่าจะเก็บเงินหรือเก็บทองดีกว่ากันจึงไม่สามารถที่จะตอบได้ชัดเจน แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ออมว่าต้องการผลตอบแทนระยะสั้นแต่น้อยหรือระยะยาวแต่มากกว่า ทั้งสองช่องทางต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป

          การออมช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันทางการเงิน สร้างวินัยให้กับเราได้ ไม่ว่าจะเงินหรือทอง ลองตอบคำถาม ตอบความต้องการของตัวเองดู แล้วจะรู้ว่าท่านเหมาะกับการออมรูปแบบไหนครับ