ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ(ทองคำ) ปี2019

04 / 02 / 2562 15:34

การค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกในปี 2018 ที่ผ่านมาค่อนข้างสดใสตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำให้มีกลุ่มชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของผู้บริโภคสูงขึ้น ประกอบกับราคาวัตถุดิบในภาพรวมปรับตัวในแนวลบไม่ว่าจะเป็นทองคำ เงิน และแพลทินัมจึงทำให้เครื่องประดับมีราคาไม่สูงมากนัก

นอกจากนี้ผู้ผลิตจำนวนไม่น้อยต่างก็หันมาพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและดีไซน์สินค้าที่หลากหลายขึ้น มีรูปแบบแปลกใหม่มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ResearchAndMarkets.com ประมาณการณ์ว่าตลาดอัญมณีและเครื่องประดับโลกในปีที่ผ่านมาขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนในปี2019 นี้คาดการณ์ว่าตลาดการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลกจะเผชิญกับความท้าทายและมีปัจจัยที่ท้าทายอื่นๆโดยเฉพาะปัจจัยที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ก็เพราะอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย(ยกเว้นเครื่องประดับทอง)ยอดขายของสินค้ามักขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ฉะนั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไม่ว่าจะในแง่ลบหรือบวกก็จะส่งผลต่อความต้องการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในทิศทางเดียวกัน สำหรับปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกในปี2019 นอกจากการกีดกันทางการค้า การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) และการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศสำคัญของโลกแล้ว ยังมีปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่หากผู้ประกอบกิจการไม่สามารถผลิตสินค้าได้สอดคล้องกับความต้องการหรือดึงดูดใจผู้บริโภคได้ก็จะทำให้ขายสินค้าได้ยากมากขึ้นด้วย

ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและพึ่งพาโซเชียลมีเดียมากขึ้น เช่นเมื่อต้องการจะซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งก็มักจะหาข้อมูลสินค้าจากอินเทอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจซื้อและซื้อสินค้าที่อยู่ในกระแสหรือมีการแชร์ประสบการณ์การซื้อ/การใช้สินค้านั้นๆจากลูกค้ารายอื่นๆ รวมถึงสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น

ดังนั้นหากผู้ประกอบการตามกระแสความต้องการของลูกค้าไม่ทัน และไม่เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมถึงให้ข้อมูลของสินค้าไม่เพียงพอ ก็จะทำให้สินค้าที่ผลิตออกมามีโอกาสค้างสต๊อกได้มากนอกจากนี้ อิทธิพลของเทคโนโลยียังทำให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจซื้อสินค้าจำพวกเทคโนโลยีและแกดเจ็ตต่างๆมากกว่า รวมถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อหาประสบการณ์ชีวิตโดยการท่องเที่ยวมากกว่าการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

เหล่านี้นับเป็นปัจจัยท้าทายของผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่จะต้องจับตาและปรับตัวพัฒนาสินค้าให้มีความโดดเด่นและดึงดูดใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ปัจจุบันเราจึงเห็นผู้ประกอบการร้านทองเปิดตลาดผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ทำให้สามารถอยู่รอดได้ในสถานการณ์การค้าที่มีการแข่งขันกันอย่างทุกวันนี้ 


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/