ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ อเมริกา-ยุโรป 2019

04 / 02 / 2562 15:41

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนีและหลายประเทศในยุโรป ในปีที่ผ่านมาขยายตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งเครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงินชุบทอง และเครื่องประดับแพลทินัม ยังคงได้รับความนิยมแต่ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

สหรัฐอเมริกา เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ของผู้บริโภคอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งในปี2018ที่ผ่านมา การขยายตัวของตลาดค่อนข้างดี เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ได้ประมาณการยอดขายเครื่องประดับในสหรัฐฯเมื่อปีก่อนว่าอยู่ที่ราว 68 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี2017

สำหรับในปี2019 นี้ ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสหรัฐฯ อาจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตในอัตราลดลง เช่นมาตรการกีดกันทางการค้า และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือIMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในปี2019 จะขยายตัวได้ในอัตราร้อยละ 2.5 ลดลงร้อยละ 0.4 จากปีก่อน ส่วนการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับของชาวสหรัฐฯ นั้น นอกจากจะให้ความสำคัญกับรูปแบบที่มีเอกลักษณ์และมีเรื่องราวแล้ว ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงการทำธุรกิจโดยปราศจากคอร์รัปชั่น โปร่งใส ไม่เอาเปรียบแรงงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็จะทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดสหรัฐฯ ได้

สหราชอาณาจักร ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาตลาดเครื่องประดับในสหราชอาณาจักรค่อนข้างซบ
เซา เนื่องจากได้รับปัจจัยลบจากเศรษฐกิจชะลอตัวจากการออกจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคลดลง แต่กลุ่มที่มีกำลังซื้อก็ยังคงใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องประดับอยู่บ้าง ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Statista ประมาณการว่ายอดขายในตลาดเครื่องประดับของสหราชอาณาจักรในปี2018อยู่ที่ราว 3.29 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปี2017 ซึ่งสถานการณ์นี้จะส่งผลกรทบต่อความต้องการซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของชาวสหราชอาณาจักรไปอีก2-3 ปี

รูปแบบเครื่องประดับที่ชาวสหราชอาณาจักรนิยมคือ เครื่องประทองสีเหลืองและเครื่องประดับเงินชุบทองสีเหลือง 18 กะรัต ซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเมแกน มาร์เกิล ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ที่สวมใส่เครื่องประดับทองสีเหลืองออกงานบ่อยๆ รวมถึงแหวนหมั้นสีทองของเจ้าชายแฮรี่ ดยุกแห่งซัสเซกซ์ และคาดว่าเครื่องประดับทองสีเหลืองจะยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องในปี2019 ส่วนทางด้านดีไซน์นั้น ชาวสหราชอาณาจักรมีแนวโน้มต้องการเครื่องประดับที่มีดีไซน์แปลกเก๋ ในราคาที่เข้าถึงได้

เยอรมนี ในปี 2561 เศรษฐกิจมีการปรับตัวดีขึ้นทำให้ ตลาดเครื่องประดับเยอรมนีขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น เครื่องประดับที่ได้รับความนิยมได้แก่ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับแพลทินัม และเครื่องประดับเพชร ในขณะที่เครื่องประดับเงินชะลอตัวลงเล็กน้อย ทั้งนี้ จากข้อมูลของ Statista ประมาณการว่ายอดขายเครื่องประดับในตลาดเยอรมนีในปี2018 อยู่ที่ราว 4.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ เติบโตสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าราวร้อยละ 1.3 สำหรับในปี2019 การค้าเครื่องประดับในเยอรมนีจะได้รับปัจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจ  คาดว่ายังอยู่ในสภาพดีและขยายตัวต่อไปได้

ปัจจุบันผู้บริโภคชาวเยอรมันนิยมซื้อเครื่องประดับที่มีความเป็นยูนิค มีคุณภาพสูง ชิ้นงานต้องมีลวดลายละเอียด สวยงาม และประณีตโดยเฉพาะสินค้าทำด้วยมือจะได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงเครื่องประดับที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจนแตกต่างและมีความเป็นเอกลักษณ์ และผู้บริโภคชาวเยอรมันยังมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ใส่ใจต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/