โซ่ทองคำ

11 / 02 / 2562 20:52

ต้นไม้หลายชนิดทั้งที่มีถิ่นกำเนินในประเทศไทย และที่นำเข้ามาจากต่างประเทศส่วนมากจะตั้งชื่อให้ไพเราะและเป็นสิริมงคลกับผู้ปลูก โดยเฉพาะต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองสวนมักจะมีคำว่า “ทอง” หรือ “ทองคำ” หรือที่มึวามหมายว่าทองอยู่ในชื่อนั้นๆด้วยเช่น ทองอุไร ทองประกายแสด ทองพันชั่ง สร้อยทอง ทองหลาง และ โซ่ทองคำ เป็นต้น

  "โซ่ทองคำ" เป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศบราซิล ถูกนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับและขยายพันธุ์ขายในประเทศไทยนานหลายปีแล้ว มีดอกสีเหลืองทองสวยงาม ภาษาอังกฤษเรียกว่า GLODEN CHAIN จึงเรียกเป็นภาษาไทยว่า โซ่ทองคำ หรือ สร้อยสุวรรณ

โซ่ทองคำ เป็นไม้พุ่มยืนต้น สูง 3.5-5 เมตร แตกกิ่งก้านเป็นพุ่มแน่น ใบรีมีขนาดใหญ่ ปลายและโคนใบแหลมเนื้อใบค่อนข้างหนาและแข็ง สีเขียวสด เป็นใบเดี่ยว เวลาใบดกจะเป็นพุ่มทึบให้ร่มเงาดีมากนิยม จึงนิยมปลูกเป็นซุ้มโค้งเพื่อความร่มรื่นและให้ดอกห้อยระย้าสวยงาม

ดอกของโซ่ทองคำ ออกเป็นช่อคล้ายคลึงกับดอกมะคาเดเมีย เพราะมีลักษณะดอกห้อยระย้า และ
มีสีเหลืองทองเหมือนกัน แต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าลักษณะของดอกย่อยมีความแตกต่างกัน โดย
ดอกของ มะคาเดเมีย จะมีเกสรตัวผู้เป็นฝอยยื่นยาวโผล่พ้นกลีบดอกออกมาอย่างชัดเจน แต่ดอกย่อยของโซ่ทองคำ เกสรตัวผู้จะสั้นไม่โผล่พ้นกลีบดอก 

ดอกโซ่ทองคำจะออกเป็นช่อขนาดใหญ่ ตามซอกใบใกล้ปลายยอด ช่อดอกยาวประมาณ 50-80 ซม. แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมากเรียงเบียดกันเป็นระเบียบตั้งแต่โคนช่อไปจนจดปลายช่อ ดอกจะทยอยบาน เป็นสีเหลืองทอง ยิ่งต้นโตหรือมีอายุมากขึ้น ดอกก็ยิ่งจะดกมากยิ่งขึ้นตามอายุของต้นไปด้วย

ปัจจุบันโซ่ทองคำ มีต้นขายตามตลาดไม้ดอกไม้ประดับทั่วไป ปลูกได้ในดินทั่วไป เป็นไม้ชอบแดด แต่ไม่ทนต่อสภาพนํ้าท่วมขัง เหมาะจะปลูกเป็นไม้ประดับในบริเวณบ้าน หรือปลูกเพื่อสร้างภูมิทัศน์ตาม ริมถนน สวนสาธารณะ รีสอร์ตและเชิงเขาทั่วไปขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งหลังปลูก ระยะแรกต้องดูแลเอาใจใส่ ด้วยการรดนํ้าบำรุงปุ๋ยอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยเดือนละสองครั้ง จนกว่าต้นจะแตกยอดและสามารถเติบโตได้เอง 
ลักษณะพิเศษเฉพาะอีกอย่างหนึ่งของโซ่ทองคำคือ เป็นไม้เจริญเติบโตเร็วดูแลง่าย เมื่อมีดอกเป็นช่อจะดูเหลืองอร่ามสวยงามมาก


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/