มุมมองของสภาทองคำโลก ต่อตลาดทองคำในปี 2019

11 / 02 / 2562 20:54

สภาทองคำโลก หรือ World Gold Council คาดการณ์ตลาดทองคำในปี 2019 ว่าขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดการเงิน และการเติบโตของเศรษฐกิจ หลังจากปี 2018 ที่ผ่านมา ตลาดทองคำต้องเผชิญกับความซบเซาเกือบตลอดปี และเริ่มปรับตัวดีขึ้นกลายเป็นทรัพย์สินที่ปลอดภัยอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากความเสียงด้านการเงินระหว่างประเทศและความผันผวนในตลาดการเงิน เป็นผลให้ผลตอบแทนติดลบเพียงเล็กน้อยและดีกว่าผลตอบแทนจากตลาดหุ้นทั่วโลก

WGC มองว่าตลาดในปี2019 นี้มีแรงขับเคลื่อนที่มีผลต่อความต้องการทองคำใน 2 ด้านคือความผันผวนของตลาดการเงิน และการเติบโตของเศรษฐกิจ  จึงส่งผลให้เกิด ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น นโยบายการเงิน และค่าเงินดอลลาร์ และการปฎิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางตลาดทองคำของทั่วโลก 

ความไม่แน่นอนของตลาดหุ้น คาดว่านักลงทุนทั่วโลกจะเพิ่มความต้องการทองคำเพื่อกระจายความเสี่ยง และปกป้องพอร์ตจากความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น มูลค่าตลาดหุ้นที่แพงและความผันผวนที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุโรป แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อาจปรับตัวขึ้นด้วยนโยบายจำกัดการนำเข้าจากประเทศอื่น  หรือสงครามการค้า(Trade war) และความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว

ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย และค่าเงินดอลลาร์ ปัจจัยที่จำกัดการขึ้นลงของทองคำ คือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และการแข็งของค่าเงินดอลลาร์ เพียงแค่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพียงปัจจัยเดียวไม่เพียงพอที่จะลดความน่าสนใจทองคำของนักลงทุนลงได้ อย่างที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงปี 2004 ถึง 2007 หรือปี 2016 และช่วงต้นปี 2018 แต่หากรวมปัจจัยค่าเงินดอลลาร์แล้วจะสามารถกดดันราคาทองคำได้ 

การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ความต้องการทองคำของประเทศตลาดเกิดใหม่คิดเป็น 70% ของทั่วโลก โดยเฉพาะจีนและอินเดียที่เริ่มการปฏิรูปเศรษฐกิจอีกครั้ง เช่น กระตุ้นการบริโภคภายใน และเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและความมั่งคั่งแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างชัดเจน จึงเชื่อว่าหากมุมมองต่อทองคำยังเป็นบวก ทองคำจะได้รับผลดีโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องประดับ

ดังนั้นในระยะสั้นราคาทองคำถูกขับเคลื่อนโดยความเสี่ยงของตลาดการเงิน ทิศทางค่าเงินดอลลาร์ และการปฎิรูปเศรษฐกิจ แต่ในระยะยาวความต้องการทองคำได้รับแรงหนุนจากชนชั้นกลางที่มีความมั่งคั้งขึ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ และความต้องการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/