ผ้าเขียนทอง เครื่องแต่งกายโบราณ

24 / 02 / 2562 22:27

ผ้าเขียนทอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผ้าลายอย่าง เป็นผ้าที่ทำให้มีลวดลายด้วยการพิมพ์สีต่างๆ ลง
บนผ้าฝ้ายเนื้อดีและเขียนน้ำทองทับลงบนลายพิมพ์อีกครั้ง ผ้าประเภทนี้ผลิตที่ประเทศอินเดีย เช่นเดียวกับผ้าสำคัญอื่นๆที่ใช้ในราชสำนักสยามอีกมากมาย ผ้าเขียนทองนี้พระมหากษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์จะทรงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น

กรรมวิธีทำผ้าเขียนทอง ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน เริ่มด้วยการเตรียมผ้า หากเป็นผ้าฝ้ายต้องกวดผ้าด้วยหอยเบี้ยให้แน่นและขึ้นเงาเสียก่อน. หากเป็นผ้าไหมต้องเป็นไหมเนื้อแน่น ถึงจะนำมาเขียนได้ ในสมัยโบราณนั้นเป็น ผ้าพิมพ์ลายอย่างดี เน้นลวดลาย ที่วิจิตรบรรจง แล้วเพิ่มความสวยงามด้วยการเขียนเส้นทองตามขอบลาย โดยการแปะแผ่นทองคำเปลวลงบนยางไม้มะเดือดแล้วปัดทองส่วนที่เกินออกไป หรืออาจผสมผงทองไปในยางไม้เลยก็

น้ำกาวจากยางมะเดื่อนี้ เป็นมะเดื่ออุทุมพรที่ขึ้นริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ต้องกรีดในยามเช้าจึงจะได้น้ำยางมาก น้ำยางมะเดื่อ จะไหลช้าๆ ไม่ได้ไหลเหมือนต้นยางพารา จึงต้องคอยเก็บยางอย่างสม่ำเสมอ กว่าจะได้น้ำยางต้องใช้เวลาเป็นวันๆ จากนั้นทิ้งไว้หนึ่งคืนให้ยางเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีส้ม

นำน้ำยางมาผสมกับสูตรกาวจนได้น้ำยางที่เหนียวและคงทน จากนั้นก็เขียนยางลงไปบนผ้า. ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่ยากและต้องใช้ความระมัดระวังมาก เพราะต้องบังคับเส้นให้คม สวยงาม ไม่ให้แตก หรือน้ำยางหยดลงบนผ้า เพราะจะทำให้ไม่สวยงามเวลาปิดทอง จากนั้นแปะด้วยทองคำเปลวซึ่งต่องเป็นทองคำแท้คัดพิเศษ ถ้าเป็นทองคำเปลงที่ตีด้วยมือก็จะดีที่สุด เพราะให้ทองสีสม่ำเสมอไม่ขาดเสมอกัน (ยางมะเดื่อขนิดเดียวกันนี้ยังใช้ปิดทองในงานจิตรกรรมไทยมาแต่โบราณและสามารถอยู่ได้เป็นร้อยปี)

ผ้าเขียนทองนี้เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ ๑ และใช้ได้เฉพาะพระมหากษัตริย์ลงมาถึงชั้นพระองค์เจ้าโดยกำเนิดเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีผ้าเขียนทองอีกชนิดหนึ่งคือการเขียนทองลงบนผ้าพื้น โดยใช้ผ้าฝ้ายชนิดเดียวกันกับผ้าลายอย่าง มีพื้นเป็นสีต่างๆที่พบหลายผืนคือพื้นเขียว และพื้นแดง แล้วนำมาสร้างลวดลาย ให้เป็นลายทองโดย การเขียนหรือใช้บล็อคแสตมป์ยางเหนียวหรือยางไม้ลงบนผืนผ้าก่อนแล้วจึงโรยทองคำผงให้ติดเป็นลายทองบนผืนผ้า เมื่อแห้งแล้วนำมาขัดให้ทองขึ้นเงาอีกครั้งหนึ่ง


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/