เรื่องทองคำ กับความหมายที่ต้องรู้

24 / 02 / 2562 22:33

ในการซื้อขายทอง มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องหลายคำที่บางครั้งร้านทองเข้าใจ แต่คนซื้ออาจยังสงสัยว่าคำนั้นๆหมายความว่าอย่างไร เหล่านี้คือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับทองคำและได้ยินกันบ่อยๆได้แก่
ทองคำ หมายถึง ทองคำแท่ง และทองรูปพรรณ

ทองคำแท่ง คือ ทองคำที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นรูปเป็นทองรูปพรรณ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทองคำแท่ง 99.99% และทองคำแท่ง 96.5% โดยทองคำแท่ง 96.5% เป็นที่นิยมในประเทศไทยมากกว่า

ทองรูปพรรณ คือ ผลิตภัณฑ์ทองคำที่ทาสำเร็จ เป็นเครื่องประดับกาย เครื่องแต่งกาย ของชำร่วย หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่มีไว้เพื่อโชว์ ทั้งนี้ ต้องไม่มีอัญมณีประกอบอยู่ด้วย โดยทองรูปพรรณ หมายความรวมถึง นาก ที่สามารถคำนวณราคารับซื้อคืนได้ตามส่วนของราคาทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคำประกาศรับซื้อคืน
ทองรูปพรรณ มี 2 ประเภท คือ ทองรูปพรรณ 99.99% และ ทองรูปพรรณ 96.5% โดยทองรูปพรรณ 96.5% เป็นที่นิยมที่สุด

ค่ากำเหน็จ คือ ค่าผลิตทองคำรูปพรรณให้เป็นแบบลวดลายต่าง ๆ รวมทั้ง ค่าการตลาดของ ผู้ประกอบธุรกิจร้านทอง ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับ ความยากง่ายของการผลิตชิ้นงานรูปพรรณนั้นๆ  เมื่อขายส่งทองรูปพรรณ ผู้ค้าส่งจะบวกค่าจ้างผลิตทองรูปพรรณ (ค่ากำเหน็จ) เพิ่มจากราคาทองคาแท่งที่นำมาผลิต และเมื่อกิจการร้านทองนำทองรูปพรรณมาขายปลีกก็จะบวกกำไรอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกจากค่าสินค้า เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น ทำให้ราคาทองรูปพรรณที่ขายจริงสูงกว่าราคาขายทองรูปพรรณที่สมาคมค้าทองคำประกาศ

ขายฝากทองรูปพรรณ คือ การขายทองรูปพรรณโดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายมีสิทธิไถ่ทองคืนได้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ซึ่งปกติร้านทองจะกำหนดช่วงเวลาขายฝากเป็นรายเดือน หรือในระยะสั้น โดยจะบวกค่าตอบแทนที่คำนวณตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาขายฝาก ต่างจากการจำนำที่เป็นการนำทองรูปพรรณมาเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้

โกลด์ ออนไลน์ เป็นการลงทุนทองคำแท่งแบบซื้อขายผ่านออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย เพราะไม่ต้องเดินทางไปร้านทองบ่อย และเหมาะกับการลงทุนระยะสั้น 

เหรียญทองคำ เป็นการลงทุนทองคำที่นิยมมากในต่างประเทศ เพราะซื้อขายตามน้ำหนัก และนักสะสมมีโอกาสทำกำไรจากความนิยมในตัวเหรียญทองได้มากกว่าการลงทุนทองคำแท่ง

กองทุนทองคำ เป็นการซื้อกองทุนทองคำเพื่อการลงทุน และกองทุนจะนำเงินไปลงทุนทองคำเพื่อทำกำไรอีกต่อหนึ่ง


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/