ทองคำกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

05 / 03 / 2562 18:31

ทองคำ นับว่ามีบทบทสำในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในการทำตัวเรือนเนื่องจากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คือมีความวาวสูง คดโค้งและตีเป็นแผ่นบางได้ บดเป็นเกลียวได้ ดึงเป็นเส้นลวดและขึ้นรูปได้ โดยไม่มีการแตกหักหรือเกิดรอยร้าว อีกทั้งในเนื้อของโลหะทองคำบริสุทธิยังสามารถตีแผ่เป็นแผ่นได้บางมากถึง 1/250,000 นิ้ว และทองคำบริสุทธิ์ขนาด 1 ออนซ์ (=31.1 กรัม ประมาณทองคำหนัก 2 บาท) ดึงเป็นเส้นลวดได้ถึง 56 กิโลเมตร

ทองคำยังเป็นแร่ธาตุที่มีจุดหลอมเหลวสูง โดยทองคำบริสุทธิหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงถึง 10620 ’C ทำให้ชิ้นงานไม่หลอมละลายง่ายในระหว่างการขึ้นรูปหรือการเชื่อมบัดกรี ประกอบกับนำความร้อนได้ดี ทำให้ความร้อนกระจายไปในส่วนต่างๆของชิ้นงานได้ดีและเร็ว ช่วยในกระบวนการอบ ดัดแปลงและขึ้นรูป

นอกจากนี้ทองคำยังไม่หมองหรือเป็นสนิมในบรรยากาศปกติและไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับกรดต่างๆ ยกเว้นกรดกัดทอง  เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี จึงมักนำทองไปใช้ในการเคลือบผิวเครื่องประดับที่ทำด้วยโลหะราคาถูกโดยกระบวนการทางปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

คุณสมบัติเหล่านี้นี่เองที่ทำให้ทองคำมีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งในการผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ มีวิธีการผลิตคือ
1 .การหล่อต้นแบบขี้ผึ้ง เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการหล่อโลหะโดยมี ขั้นตอนดังนี้
• การพิมพ์ต้นแบบเพื่อนำไปใช้หล่อต้นแบบขี้ผึ้ง จะใช้แม่พิมพ์ที่ทำด้วยยาง เพื่อพิมพ์แบบ และลายละเอียดจากต้นแบบตัวเรือนที่ทำด้วยโลหะชนิดต่างๆ เช่นทองเหลือง เงิน ทองแดง โดยใช้วิธีอบร้อน และกดอัดแม่พิมพ์อย่างเครื่องวัดแม่พิมพ์ 
• การฉีดขี้ผึ้งเข้าไปในแม่พิมพ์ยาง ใช้วิธีการหลอมขี้ผึ้งให้ละลายเป็นของเหลวแล้วฉีดเข้าไปในพิมพ์ยาง เมื่อขี้ผึ้งเย็นตัวลงจะได้ต้นแบบขี้ผึ้งที่นำไปใช้ในการติดต้นเทียน ในการติดต้นเทียน และ หล่อแม่พิมพ์

2.การติดต้นแบบขี้ผึ้ง : เป็นการนำต้นแบบขี้ผึ้งที่หล่อเสร็จแล้วมาจัดเรียงเป็นกลุ่มอย่างมีระเบียบ เรียกว่า “ต้นเทียน”  คล้ายต้นไม้ที่มีกิ่งก้าน การติดต้นเทียนจะทำให้สามารถหล่อชิ้นงสนโลหะได้ครั้งละจำนวนมาก ลำต้นของต้นเทียนจะเป็นทางเดินหลักของน้ำโลหะ ในระหว่างการหล่อโลหะ 

3. การทำแม่พิมพ์ปูนหล่อแบบ  :  แม่พิมพ์ปูนหล่อ เป็นแม่พิมพ์สิดท้ายที่จะนำไปหลอมชิ้นงานโลหะ ทำโดยการเทปูนไปหุ้มต้นแบบขี้ผึ้งที่เตรียมไว้ ปูนหล่อแบบเป็นปูนปาสเตอร์ ที่มีส่วนผสมสำคัญคือแร่คริสโตบาไรต์ และผงทองแดง หรือผงถ่าน แม่พิมพ์ปูนหล่อมีผิวละเอียด ทนความร้อนได้สูง 7000-9000 ‘C  รับแรงอัดจากน้ำโลหะได้โดยไม่แตกร้าว  หลังจากหลอมแล้วจึงนำไปอบ เผา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะกำจัดต้นแบบขึ้ผึ้งที่ถูก หุ้มอยู่ข้างในแม่พิมพ์ปูนให้ละลายไหลออกมา ทำไห้ เกิดเป็น เป็นโพรงขึ้นภายใน เป็นช่องทางเดินของน้ำโลหะ

4. การหล่อตัวเรือน : เป็นขั้นตอนการหลอมโลหะให้ละลายเป็นของเหลว แล้วนำมาเทลงในแม่พิมพ์ปูนทางด้านฐาน

ทั้งนี้การจะนำทองคำบริสุทธิ 100% มีจุดหลอมละลายที่1062’C  ทองคำบริสุทธิ 91.66 % มีจุดหลอมละลายที่ 926’C  ทองคำบริสุทธิ  58.33% มีจุดหลอมละลายที่ 879’C  เป็นต้น


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/