แหล่งขายทอง-เงินโบราณ ที่สุโขทัย

05 / 03 / 2562 18:34

ถ้าพูดถึงเครื่องประดับทองและเงินลายโบราณ ก็ต้องนึกถึง สุโขทัย เพราะเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับทองเงินโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น เพราะผลิตด้วยมือและใช้ทองคำ 99.99% เป็นวัตถุดิบ  จึงถือเป็นงานหัตถศิลป์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาไม่ได้จากที่ไหน

นอกจากการผลิตด้วยมือแล้ว ลวดลายของเครื่องประดับทอง เงินสุโขทัยก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเพราะถอดแบบมาจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็นรากเหง้าของวิถีชุมชน เช่น ลายนางพญาซึ่งมีที่มาจากลายปูนปั้นของวัดนางพญา ลายเครือวัลย์ที่เลียนแบบมาจากเถาวัลย์ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการพัฒนาและผสมผสานแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงทำให้ได้รับความนิยมและการยอมรับในฝีมือทั้งในระดับประเทศและในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากสปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่นิยมเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าที่ร้านทองต่างๆ รวมทั้งลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  ซึ่งย่านการค้าเครื่องประดับทองและเงินลายโบราณที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยมี 2 แหล่งใหญ่ๆคือพื้นที่ในอำเภอศรีสัชนาลัย และในเขตอำเภอเมือง

1) ย่านการค้าในตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย บริเวณชุมชนวังยายมาก ใกล้สำนักงานเทศบาลศรีสัชนาลัย และบริเวณชุมชนตลาดท่าชัย ใกล้ตลาดสดเทศบาล  ส่วนเส้นทางไปอุทยานศรีสัชนาลัย ก็มีแหล่งผลิตเครื่องประดับทองและเงินลายโบราณตั้งอยู่อีกหลายแห่ง ซึ่งร้านเก่าแก่ดั้งเดิมมีอยู่ 4 ร้าน คือ บ้านทองสมสมัย บ้านทองสมศักดิ์ ร้านทองนันทนา และร้านอรอนงค์ 

2) ย่านการค้าในเขตอำเภอเมือง มีร้านเครื่องประดับเงินลายโบราณ และเครื่องประดับอัญมณี  ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสุโขทัย ใกล้กับบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นอกจากมีร้านเครื่องประดับทองและเงินจำนวนมากแล้วยังเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับที่ทั้งลายโบราณและแบบอื่นๆ ให้กับลูกค้าที่มาสั่งทำ รวมถึงรับผลิตชิ้นงานจากร้านเครื่องประดับทองและเงินทั้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะกรุงเทพฯอีกด้วย

ทั้งนี้  หากนับรวมช่างทองและช่างเงินทั้งหมดของจังหวัดสุโขทัยทั้งที่ทำงานอยู่ในอำเภอเมือง และอำเภอศรีสัชนาลัย คาดว่าจะมีจำนวนรวมประมาณ 1,000-2,000 คน ซึ่งเป็นช่างฝีมือที่ทำงานประจำอยู่ในร้านเครื่องประดับทองและเงินต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย และเป็นช่างฝีมือที่รับงานอิสระ


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/