วิหารทองคำ แห่งอินเดีย

05 / 03 / 2562 18:40

วิหารทองคำ ฮัรมันดิร ซาฮิบ (Harmandir Sahib หรือ Golden Temple) ศาสนสถานสุดตระการตา ที่มีความสำคัญสูงสุดของศาสนาซิกข์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมริตสาร์  ในรัฐปัญจาบ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ใกล้กับเขตแดนของประเทศปากีสถาน ห่างจากเมืองหลวงนิวเดลีประมาณ 410 กิโลเมตร  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้นับถือศาสนาซิกข์และบรรดาผู้แสวงบุญจากทั่วโลกต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิต

วิหารทองคำฮัรมันดิร ซาฮิบ  นี้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1570 เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของชาวซิกข์ ใช้
เวลาก่อสร้างกว่า 30 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ รูปแบบการก่อสร้างเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมฮินดูผสมมุสลิม ทำให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากวิหารทั่วไป คือแทนที่จะสร้างบนฐานที่มีระดับสูง ตามลักษณะ สถาปัตยากรรมการสร้างวิหารของฮินดู แต่วิหารทองคำแห่งนี้กลับถูกสร้างบนฐานที่ต่ำกว่าระดับราบของพื้นที่รอบข้าง รวมถึงมีการสร้างประตูทางเข้าออกทั้งสี่ทิศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับผู้มาเยือนทุกคนโดยไม่แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และชาติตระกูล  

ชื่อฮัรมันดิร ซาฮิบ แปลว่า ที่สถิตของพระผู้เป็นเจ้า สถานที่อันเป็นที่ยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเพราะเป็นที่
เก็บรักษาพระมหาคำภีร์อันเป็นหลักธรรมสูงสุดจากองค์พระศาสดาของชาวซิกข์  ตัววิหารชั้นแรกสร้างจากหินอ่อน ผนังภายในแกะสลักเป็นรูปดอกไม้สวยงาม ส่วนชั้นสองขึ้นไปจนถึงยอดโดมเคลือบด้วยทองคำสีทองอร่ามมีน้ำหนักรวมกว่า 800 ตัน ด้านในเป็นที่เก็บรักษาพระมหาคำภีร์ โดยจะมีหัวหน้านักบวชทำหน้าที่อ่านคำสอนผ่านเครื่องกระจายเสียงทุกวัน
 
วิหารทองคำแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่กลางบ่อน้ำโซราวอร์ อันศักดิ์สิทธิ์ กว้าง 150 เมตร ซึ่งชาวซิกข์ทุกคนปรารถนาที่จะได้ลงไปอาบน้ำในสระแห่งนี้ เพื่อเป็นการชำระล้างจิตวิญญาณ ว่ากันว่าถ้าใครเจ็บป่วยแล้วได้อาบหรือดื่มกินน้ำจากที่นี่ จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บทำให้ผู้คนเดินทางมาที่วิหารนี้กันมากมาย      

อัมริตสาร์เมืองที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาซิกข์และเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ และสถานที่สำคัญ เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และนับเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของชาวซิกข์ที่มีชื่อเสียงที่สุด รวมถึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวอินเดียที่สวนสาธารณะ Jallianwala Bagh ในยุคสมัยที่อินเดียประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ ปี ค.ศ. 1919 จวบจนกระทั่งการก้าวเข้าสู่การระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน

เมืองอมฤตสาร์ มีสนามบินนานาชาติและจุดเชื่อมต่อรถไฟที่ครอบคลุมเมืองสำคัญอื่นๆทั่วอินเดีย และเนื่องจากเป็นเมืองยอดนิยมแห่งหนึ่ง จึงมีการจราจรที่ติดขัด ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุดในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ คือใช้บริการรถสามล้อ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการมาเยือนคือ ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม ซึ่งมีอากาศเย็นสบาย และแจ่มใส

ปัจจุบัน นอกจากนักแสวงบุญชาวซิกข์แล้ว เมืองอัมริตสาร์ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งในอินเดียและทั่วโลก ที่มาเยือนเมืองอัมริตสาร์และวิหารทองคำมากกว่า 100,000 คนต่อสัปดาห์


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/