การใช้คำพูดที่ดี “ประดุจให้ทองคำ”

05 / 03 / 2562 18:40

ปรัชญาโบราณของคนจีนไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ หลุนอวี่ ของ ขงจื่อ หรือ เต๋าเตอจิง ของ เหลาจื่อ กล่าวไว้ว่าคำกล่าวยกย่องในสิ่งที่ดีหรือมีคุณค่าว่า“ประดุจทอง” และการใช้คำพูดที่ดีก็เปรียบเสมือนการมอบทองคำให้แก่กันนั่นเอง 

ปรัชญานี้หายไปหลังจากการปฏิวัติวัฒนธรรม  มีคัมภีร์และคำสอนของจีนโบราณถูกทำลายไปจำนวนมาก แต่ในสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงหลังจากมีการเปิดเสรีทางการค้า จีนก็เริ่มกลับมาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูหลักปรัชญาโบราณมากขึ้น เช่นปรัชญาของขงจื่อ และมีการก่อตั้งสถาบันขงจื่อแห่งชาติขึ้นในยุค2000 นี่เอง 

ปัจจุบันรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการรื้อฟื้นและปลูกฝังมารยาทในสังคมของจีนอย่างจริงจังหนึ่งในการรณรงค์ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การใช้คำล้ำค่า 8 คำ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสำหรับการทักทายกันของคนในสังคมได้แก่คำว่า

1. สวัสดี การทักทายแรกสุด เพื่อสร้างความประทับใจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักหรือไม่   
2. เชิญ ไว้ใช้นำหน้าคำกริยาต่างๆ เช่น เชิญนั่ง เชิญพูด เพื่อแสดงมารยาท
3. ขอบคุณ การแสดงความขอบคุณ ที่ต้องการเน้นเพื่อแสดงความมีน้ำใจต่อกัน
4. ไม่ต้องเกรงใจ ตอบรับคำขอบคุณของผู้อื่น
5. ขอโทษ จีนยุคใหม่มีปัญหาในเรื่องการแข่งขัน กระทบกระทั่ง และสังคมที่เร่งรีบ คำนี้ถูก
รณรงค์ให้ใช้มากขึ้น
6. ไม่เป็นไร ปลอบโยน หรือใช้ตอบรับคำขอบคุณของอีกฝ่าย 
7. แล้วพบกันใหม่ คำกล่าวอำลา เพื่อแสดงมารยาท
8. ขอให้มีความสุข, โชคดี คำอวยพรเพื่อแสดงถึงไมตรีต่ออีกฝ่าย ใช้อวยพรในการเดินทาง และ
วาระต่างๆ

คำเหล่านี้เป็นคำกล่าวง่ายๆที่ใช้กันทั่วโลก ใช้แทบทุกหลายภาษา แม้คำจะแตกต่างไปบ้าง แต่ก็สื่อความหมายคล้ายกัน แสดงไมตรีระหว่างกัน ซึ่งจำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันทางสังคม และในทางธุรกิจเอง ก็ถือว่าเป็นคำที่จำเป็นเช่นกัน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/