ตลาดเครื่องประดับ(ทอง)และอัญมณีของบราซิล

14 / 03 / 2562 12:54

บราซิลเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นแร่ทองคำ เงิน  และอัญมณีชนิดต่างๆ เช่น Amethyst, Topaz, Aquamarine, Blue Sapphire และPink Sapphire  ซึ่งเหมืองอัญมณีและเหมืองแร่เหล่านี้ตั้งอยู่ในรัฐต่างๆทั่วประเทศ

ชาวบราซิลชื่นชอบเครื่องประดับที่ทำจากทองคำเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่ำรวยและความสำเร็จของผู้ที่สวมใส่  วัดได้จากมูลค่าของสินค้าที่ขาย ในปี 2560 ของ Fine Jewellry บริษัทผลิตเครื่องประดับชั้นนำ เป็นเครื่องประดับที่ทำจากทองคำถึงร้อยละ 70 รองลงมาคือ Metal Combination Platinum และเงิน โดยต่างหู และแหวนยังคงเป็นเครื่องประดับที่นิยมกันมากที่สุด รองลงมาคือสร้อยคอ และสร้อยข้อมือ   

การซื้อเครื่องประดับของชาวบราซิลจะเกิดขึ้นในเทศกาลสำคัญๆ หรือวันพิเศษต่างๆเช่น วันครบรอบวันแต่งงาน งานฉลองอายุครบ 15 ปี งานวันแม่ และวัน Valentinesของบราซิล (ตรงกับวันที่12 มิถุนายน) โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้หญิง ส่วนเครื่องประดับสำหรับผู้ชายที่นิยมกันมากก็จะเป็นแหวนแต่งงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหวนทอง (Plain Gold) รองลงมา คือ สร้อยข้อมือ และสร้อยคอ ที่ทำจากทองคำ เงิน และหนัง

ในปี2017 บราซิลส่งออกสินค้าเครื่องประดับและอัญมณี มูลค่าประมาณ 3,306.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ อังกฤษ สหรัฐฯ และสวิสเซอร์แลนด์ โดยประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกลาดับที่ ๒5 ของบราซิล มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 1.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญคือ ทองคำสูงถึง ร้อยละ 85 รองลงมาคือเครื่องประดับที่ทาจากโลหะอื่น หินสีและอัญมณี

ในส่วนของการนำเข้า บราซิลนำเข้าเครื่องประดับและอัญมณีจากทั่วโลก 436.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้านำเข้าส่วนใหญ่ของบราซิล คือ เครื่องประดับที่ทำจากแพลตินั่ม เครื่องประดับเงิน และเครื่องประดับโลหะมีค่า  โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ คือแอฟริกาใต้ เบลเยียม รัสเซีย 
 
อย่างไรก็ตาม บราซิลยังคงเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรณ์ธรรมชาติอัญมณีและโลหะมีค่าเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นทองคำ เงิน เพชร พลอย มรกต โอปอ และอความารีน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/