แร่ทองคำในกัมพูชา

18 / 03 / 2562 16:51

กัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะแร่มีค่าอย่างทองคำที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ในปริมาณมากโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ในจังหวัดรัตนคีรี ซึ่งเป็นแหล่งแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่ามีปริมาณทองคาสารองอยู่ถึง 3 ล้านออนซ์

อย่างไรก็ดีการสำรวจและขุดแร่ทองคำจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง ทำให้รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานจึงเปิดให้สัมปทานการทำเหมืองแร่ทองคำแก่บริษัทต่างชาติ โดยให้สามารถถือหุ้นสูงสุดได้ถึง100 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงออกกฎหมายคุ้มครองการลงทุนของต่างชาติ ให้ปฏิบัติกับชาวต่างชาติเท่าเทียมกับคนกัมพูชา และสามารถโอนเงินตราออกนอกประเทศได้อย่างเสรี

ที่ผ่านมามีบริษัทต่างชาติได้รับสัมปทานดำเนินกิจการสำรวจและขุดแร่ทองคำในกัมพูชาหลายบริษัท ทั้งจากออสเตรเลีย และแคนนาดา เช่น บริษัท เรอเนซองซ์ มิเนอรัลส์ จำกัด จากออสเตรเลียเจ้าของเหมืองทอง โอกะวาว ในเขตอำเภอแก้วสีมา จังหวัดมณฑลคีรี บริษัท เซาเทอร์นโกลด์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 80 ในเหมืองทองสนูล จังหวัดกระแจ๊ะ  บริษัท ซัมเมอร์โกลด์ อินเวสเม้นท์ จำกัด  ทำเหมืองทองในอำเภอโอยาดาว จังหวัดรัตนคีรี เป็นต้น

ในส่วนของบริษัทจากแคนาดา คือ Ankor Gold Corp. ได้รับสัมปทานทำเหมืองทอง 5 แห่งโดย 4 แห่งอยู่ในจังหวัดรัตนคีรี และอีก 1 แห่งอยู่ในจังหวัดมณฑลคีรี นอกจากนี้ยังมีบริษัทจากประเทศในเอเชียที่ได้รับสัมปทานดำเนินกิจการเหมืองทองในกัมพูชา อาทิ Phu Yang (Cambodia) Co. Ltd. บริษัทร่วมทุนจากเวียดนามซึ่งลงทุนในเหมืองทองพนมปรึก จังหวัดพระตะบอง  บริษัท Queens Property and Resource Holding บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ทำเหมืองทองTabas จังหวัดพระวิหาร  บริษัท China Forwin International Investment Phnom Penh Mining Co., Ltd บริษัทสัญชาติจีนทำเหมืองทอง Phnom Rohav จังหวัดมณฑลคีรี เป็นต้น

นอกจากทองคำแล้ว กัมพูชายังมีสินแร่อื่นๆที่มีค่าอีกเป็นจำนวนมาก เช่น เหล็ก ฟอสเฟต, บ๊อกไซด์, ซิลิคอน ,ถ่านหิน และแมงกานีส เป็นต้น รวมถึงยังมี แหล่งอัญมณีที่มีคุณภาพดีอยู่ที่กรุงไพลิน จังหวัดไพลิน  มีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ  กว่าประมาณ 5 พันล้านลูกบาศก์เมตร และอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศไทยอีกประมาณ 8 พันล้านลูกบาศก์เมตร ที่สามารถขุดมาใช้ในทางพาณิชย์ได้


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/