ซื้อทองผ่านกองทุนหรือซื้อทองคำแท่ง มีข้อดีต่างกันอย่างไร

30 / 03 / 2561 15:59

          ทองคำคือทรัพย์สินประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าเสมอไม่ว่าจะเก็บรักษาไว้นานเพียงใดก็ตาม จึงเป็นทรัพย์สินที่เก็บสะสมเพื่อการออมเงินได้รูปแบบหนึ่ง และในปัจจุบันยังถูกใช้เป็นทรัพย์สินเพื่อการลงทุน และมีวิธีการซื้อขายที่หลากหลายมากกว่าการซื้อขายที่หน้าร้านทองเพียงอย่างเดียว อย่างการซื้อทองผ่านกองทุนซึ่งมีข้อดีต่างกับการซื้อทองคำแท่งผ่านหน้าร้านโดยตรง ดังนี้

ข้อดีของการซื้อทองคำแท่ง

  1. ความสะดวกในการซื้อขาย เพราะร้านขายทองคำแท่งนั้นมีกระจายอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย ผู้ที่สนใจลงทุนซื้อขายจึงสามารถเลือกซื้อได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ

  2. ไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เพิ่มเติม การซื้อขายทองแท่งโดยเฉพาะที่มีมูลค่ามากกว่า 5 บาทขึ้นไปนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทองคำเพียงอย่างเดียว

  3. กรรมสิทธิ์ในการครอบครอง เพราะการซื้อทองคำแท่งเจ้าของก็จะได้สัมผัสและครอบครองอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแตกต่างจากการการซื้อผ่านกองทุนที่จะได้รับเพียงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์เท่านั้น


ข้อดีของการซื้อทองผ่านกองทุน

  1. การซื้อขายผ่านตัวแทนที่สะดวกและรวดเร็ว เพียงติดต่อประสานงานตามช่องทางที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางก็สามารถทำสัญญาซื้อขายได้

  2. สภาพคล่องในการซื้อขาย เพราะการซื้อทองผ่านกองทุนนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนโตเหมือนกับการซื้อทองคำแท่งแต่เป็นการชำระเป็นรอบตามที่สัญญากำหนด และยังขายได้ตลอดเวลาที่ต้องการผ่านตัวแทนจึงมีความคล่องตัวกว่ามาก

  3. ความปลอดภัยในการจัดเก็บ การซื้อทองผ่านกองทุนนั้นจะช่วยให้นักลงทุนไม่ต้องกังวลกับการสูญหาย หรือการจัดเก็บให้ปลอดภัยจากการโจรกรรม จึงมีความปลอดภัยที่สูงกว่านั่นเอง