สุวรรณภูมิ แผ่นดินทอง

27 / 03 / 2562 12:42

สุวรรณภูมิ เป็นชื่อเรียกดินแดนที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์โบราณหลายฉบับในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งคำว่าสุวรรณภูมินี้มีความหมายว่า แผ่นดินทอง ในชาดกต่างๆบอกว่าสุวรรณภูมิตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอินเดีย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนที่โลก จึงน่าจะสันนิษฐานได้ต่อไปว่า สุวรรณภูมิ คือส่วนที่เป็นแผ่นดิน ได้แก่ ประเทศพม่า ลาว ไทย กัมพูชา

เมื่อราวพ.ศ. 234 มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 3 ขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาที่สุวรรณภูมิ โดยมีพระโสณเถระและพระอุตตรเถระเป็นประธาน เมื่อท่านมาถึง ได้ปราบผีเสื้อสมุทรที่ชอบเบียดเบียนชาวสุวรรณภูมิ ทำให้ชาวสุวรรณภูมิเลื่อมใส จากนั้นท่านได้แสดงพรหมชาลสูตร เป็นที่น่าสังเกตว่า ตอนปราบผีเสื้อสมุทร ท่านได้สวดพระปริตรป้องกันเกาะสุวรรณภูมิไว้ จึงมีคำเรียก สุวรรณภูมิ อีกชื่อหนึ่งว่า สุวรรณทวีป แปลว่า เกาะทอง  ซึ่งสันนิฐานว่าน่าจะเป็นส่วนที่เป็นเกาะ ได้แก่ เกาะชวา สุมาตรา หรืออินโดนีเซีย รวมไปถึงฟิลิปปินส์

นอกจากวรรณกรรมทางศาสนา แล้วยังมีบันทึกของนักเดินเรือจากต่างประเทศ ที่เขียนขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ระบุถึงดินแดนชื่อสุวรรณภูมิ เช่นในเอกสารของชาวฮั่นที่มีการเอ่ยถึง จินหลิน หรือ กิมหลิน ซึ่งมีความหมายว่า "แผ่นดินทอง" เช่นกัน หลักฐานเหล่านี้นำไปสู่การตีความของนักวิชาการสาขาต่าง ๆ ว่า สุวรรณภูมิก็คือดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั่นเอง 

นอกจากคัมภีร์ในทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิแล้ว แผนที่ของปโตเลมี(Ptolemy's Map) นักดาราศาสตร์และนักภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียงชาวกรีก (เกิดเมื่อประมาณ พ.ศ. 633 ซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์) ระบุว่า ดินแดนในแถบ ประเทศ พม่า มอญ ลาว และไทย คือ Aurea Chersonesus หรือ “แผ่นดินทอง”หรือแม้แต่ในแผนที่ ที่เขียนขึ้น ในยุคกรุงศรีอยุธยา โดยชาวต่างชาติ ก็เรียกดินแดนแถบนี้ ในภาษาละตินว่า Regio Aurea ซึ่งแปลว่า "แผนดินทอง" หรือสุวรรณภูมิ ซึ่งตรงกับพื้นที่บริเวณประเทศไทยและเพื่อนบ้านในปัจจุบัน


เช็คราคาทองคำวันนี้และย้อนหลังได้ที่ https://www.aagold-th.com/gold-rate/