มงกุฎหนามศักดิ์สิทธิแห่งนอเทรอดาม ที่ถูกไถ่ถอนด้วยทองคำ

05 / 06 / 2562 14:45

มงกุฎหนามศักดิ์สิทธิแห่งนอเทรอดาม ที่ถูกไถ่ถอนด้วยทองคำ

เหตุอัคคีภัยครั้งรุนแรงที่มหาวิหารนอเทรอดามในครั้งนี้ มีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเผยแพร่ตามมาเป็นระยะ นอกเหนือจาก สถาปัตยกรรมของมหาวิหารแล้วก็มีเรื่องราวของศิลปวัตถุอีกหลายชิ้น ที่รอดพ้นจากเปลวเพลิงในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้กางเขนทองคำ ไก่ทองเหลือง ภาพเขียนต่างๆ รวมถึง มงกุฎหนาม ตะปูตรึงกางเขน และเศษไม้กางเขน ที่ถูกไถ่ถอนกลับมาด้วยทองคำจำนวนมากในสมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส

เฟสบุกของ ตรีภพ เที่ยวตรง ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า มงกุฎหนาม นี้เชื่อกันว่าถูกวางไว้บนศีรษะของพระเยซูในขณะที่พระองค์ถูกตรึงกางเขน  เปลี่ยนมือผู้เก็บรักษาไปหลายคน ตั้งแต่เยรูซาเล็ม ไปจนถึงดินแดนของจักรวรรดิไบแซนไทน์ ขณะนั้นมงกุฎมีอายุมากกว่า 1,000 ปี และยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี แต่หนามบนมงกุฎได้ถูกหักออกแจกจ่าย ให้แก่เหล่ากษัตริย์ในยุคนั้น ด้วยความเชื่อว่าเป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์

        กระทั่งถึงรัชสมัยของพระเจ้าบอลด์วินที่ 2 จักรวรรดิประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและเป็นหนี้มหาศาล พระองค์จึงนำทรัพย์สินของมีค่าไปจำนำกับพวกพ่อค้าเวนิส เพื่อแลกกับเงิน ต่อมาพระเจ้าหลุยส์ที่ 9 แห่งฝรั่งเศส ทรงรับทราบว่า มงกุฎหนาม ถูกนำไปจำนำรวมกับทรัพย์สินอื่น ๆพระองค์จึงนำทองจำนวนมากมาไถ่เอามงกุฎหนามออกมา และอัญเชิญกลับมาที่ฝรั่งเศส จากนั้นพระองค์ได้ทรงหักหนามบนมงกุฎ แล้วนำออกแจกจ่ายเป็นของกำนัลแก่ผู้นำประเทศพันธมิตรต่าง ๆ ส่วนตัวมงกุฎได้มีการสร้างที่ครอบเอาไว้ และพระองค์ได้ทรงสั่งให้สร้างวิหารเอาไว้เก็บรักษามงกุฎ

จนกระทั้งคริสต์ศวรรษที่ 19 เมื่อเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส สมบัติของกษัตริย์และราชวงศ์ได้มีการถูกรื้อค้น จนพบมงกุฎหนามชิ้นนี้ จึงตกลงกันให้นำไปเก็บรักษาที่มหาวิหารนอเทรอดาม และอยู่มาจนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุชิ้นนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งทางศาสนาและประวัติศาสตร์

รายงานข่าวระบุว่าในคืนเกิดเหตุอัคคีภัย บาทหลวงผู้ดำรงตำแหน่งอนุศาสนาจารย์ประจำสำนักงานดับเพลิงกรุงปารีส ได้พาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เสี่ยงชีวิตฝ่าเปลวไฟบุกเข้าไปในมหาวิหาร เพื่อไปเอามงกุฎหนาม และวัตถุสำคัญอื่นๆอีกหลายชิ้นออกมาได้ 

การเสี่ยงชีวิตแบบไม่กลัวตาย ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ ได้รับความยกย่องชื่นชมเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากพวกเขาไม่บุกเข้าไปในมหาวิหาร วัตถุสำคัญเหล่านั้นก็อาจสูญสลายไปกับเปลวเพลิงก็เป็นได้