มหัศจรรย์พระพุทธรูปทรงเครื่องทองสำริด วัดหน้าพระเมรุ

06 / 06 / 2562 21:48

มหัศจรรย์พระพุทธรูปทรงเครื่องทองสำริด วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ เป็นเพียงไม่กี่วัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่รอดพ้นการถูกทำลายจากพม่า เนื่องด้วยตั้งอยู่ใกล้พระราชวังหลวงและพม่าใช้วัดนี้เป็นที่ตั้งกองทัพ ทำให้วัดหน้าพระเมรุและพระพุทธรูปทรงเครื่องที่ทำจากทองสำริดซึ่งพระประธานในพระอุโบสถนามพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ ยังมีสภาพสมบูรณ์สวยงามมาจนถึงปัจจุบัน

พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องใหญ่มหาจักรพรรดิ์ หล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทอง หน้าตักกว้างประมาณ 4.5 เมตร สูงประมาณ 6 เมตร พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า)ซึ่งเครื่องทรงของพระพุทธรูปนั้นมีลวดลายละเอียดอ่อนช้อย งดงามอย่างหาที่ติไม่ได้ด้วยรูปแบบพุทธศิลป์เป็นการผสมผสานคติความเชื่อแบบเทวราชาของขอมและธรรมราชาของกรุงศรีอยุธยา พระพักตร์ของพระพุทธรูปมีลักษณะค่อนข้างดุดัน พระเนตรยาวเรียว พระนาสิกโด่งงุ้ม และพระโอษฐ์กว้าง เป็นพระพักตร์ที่เป็นเอกลักษณ์

สันนิษฐานกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น โดยพระองค์อินทร์ ในสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ในรัชการที่ 10) แห่งกรุงศรีอยุธยา และได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง และ วัดหน้าพระเมรุแห่งนี้ยังได้รับการบูรณะอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ
มีเรื่องเล่าถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถไว่ว่า เมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าอะลองพญาของพม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ.2303 นั้น พม่าได้ยกเอาปืนใหญ่มาตั้งที่วัดพระเมรุราชิการาม กับวัดหัสดาวาส (วัดช้าง) พระเจ้าอะลองพญาทรงจุดปืนใหญ่หมายจะทำลายกรุงศรีอยุธยาด้วยพระองค์เอง แต่บังเกิดความอัศจรรย์ขึ้นในขณะที่พระองค์จุดชนวนนั้น ปืนใหญ่ได้เกิดระเบิดขึ้นจนทำให้ปากกระบอกปืนแตก สะเก็ดระเบิดลุกเป็นไฟต้องพระวรกายบาดเจ็บสาหัส วันรุ่งขึ้นพม่าเห็นท่าไม่ดีจึงยกทัพกลับไปทางเหนือแต่ยังไม่ทันพ้นเมืองตาก พระเจ้าอะลองพญาก็สิ้นพระชนม์ระหว่างทาง

ความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถนี้รับยกย่องให้เป็นพระผู้มีชัยชนะเหนือหมู่มาร ทั้ง 3 โลก และได้รับการบอกเล่าต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ผู้คนเดินทางไปกราบสักการะขอพรและชื่นชมความงดงามขององค์หลวงพ่อเป็นจำนวนมาก