สร้อยสังวาลทองคำฝังเพชร รางวัลพระราชทานแก่ มือปราบนักเลงนางเลิ้ง

06 / 06 / 2562 21:58

สร้อยสังวาลทองคำฝังเพชร รางวัลพระราชทานแก่ มือปราบนักเลงนางเลิ้ง

“มือปราบนักเลงนางเลิ้ง”เป็นหนึ่งในพระนามที่ใช้เรียกขาน “พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” ผู้มีพระปรีชาสามารถรอบด้าน และมีชีวิตที่โลดโผนหลากหลายรสชาติ แตกต่างจากพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์อื่นๆในพระพุทธเจ้าหลวง แม้กระทั่งการทำภารกิจสืบราชการลับจนได้สร้อยสังวาลทองคำฝังเพชร เป็นรางวัล

“มือปราบนักเลงนางเลิ้ง” ได้มาจากภารกิจสืบราชการลับของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เมื่อครั้งดำรงพระยศพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ที่ทรงใช้ชีวิตผจญภัยอย่างลูกผู้ชายทั่วไป ในเวลากลางคืนมักจะเสด็จไปตามโรงยาฝิ่น ร้านขายสุรา และโรงบ่อนต่างๆทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยมี นายเล่ นักเลงโตย่านนางเลิ้งและสะพานเหล็ก ซึ่งมีสมุนเป็นนักเลงจำนวนมากเป็นผู้ติดตามรับใช้ บางครั้งทรงนอนคุยกับพวกสูบฝิ่นอยู่ในโรงยาฝิ่นโดยไม่มีใครรู้ว่าพระองค์เป็นใคร

ต่อมาเจ้าพี่เจ้าน้องได้นำเรื่องนี้ไปทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดา ว่ากรมหลวงชุมพรฯประพฤติตนไม่เหมาะสม คบนักเลง กินข้างถนน นอนโรงยาฝิ่น ทำให้เสื่อมเสียถึงราชวงศ์ รัชกาลที่ 5 ยังไม่ทรงเชื่อเรื่องนี้นัก จึงออกสืบหาความจริงด้วยพระองค์เอง ทรงปลอมเป็นราษฎร เสด็จด้วยรถม้าคันเล็กๆไปจอดที่หน้าบ่อนต้นมะขาม นางเลิ้ง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปตามโรงยาฝิ่นและร้านสุราย่านนั้น

พอเสด็จมาถึงหน้าโรงยาฝิ่น ทรงทอดพระเนตรเห็นเสด็จในกรมฯพร้อมด้วยนายเล่ข้าติดตาม ออกมาจากโรงยาฝิ่นพอดีรัชกาลที่ 5 ทรงจับได้คาหนังคาเขา จึงชี้พระหัตถ์ไปที่กรมหลวงชุมพรฯ แล้วรับสั่งว่า “นั่นแน่ อาภากร ประพฤติตนแบบที่เขาฟ้องจริงๆ” เมื่อตามเสด็จกลับไปที่รถม้าแล้ว กรมหลวงชุมพรฯก็ก้มลงกราบพระบาทพระราชบิดาแล้วทูลว่า ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อจะสืบหาข่าว ว่าใครคิดร้ายต่อเสด็จพ่อ คิดกบฏต่อบ้านต่อเมือง หรือจะลักขโมยเข้าปล้นกันที่ไหน จะได้ป้องกันได้ทันท่วงที

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดา ได้ฟังดังนั้นจึงทรงลูบหลังพระโอรสองค์โปรด พร้อมกับรับสั่งว่า “อ้อ อย่างนั้นดอกหรือ” รุ่งขึ้นก็รับสั่งให้เสด็จในกรมฯเข้าเฝ้า และพระราชทานสร้อยสังวาลทองคำฝังเพชร ๑ สาย เป็นรางวัลความดีความชอบที่ออกสืบราชการลับ เสด็จในกรมฯเลยถือโอกาสบรรจุนายเล่เข้ารับราชการเป็นทหารเรือ ยศว่าที่นายเรือตรี มีหน้าที่คอยติดตามเสด็จเวลาออก “สืบราชการลับ” โดยเฉพาะ 
“พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์”เป็นพระเจ้าลูกยาเธอองค์ที่ 28 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นต้นราชสกุล "อาภากร" และทรงเป็นผู้วางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือทรงได้รับการยกย่องให้เป็น  "องค์บิดาของทหารเรือไทย”