เหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

06 / 06 / 2562 22:01

เหรียญที่ระลึก ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 กรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวม 3 ประเภท ทั้งทำจากแพลทินัม ทองคำ เงิน และทองแดง คือ เหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ หรือเหรียญเฉลิมพระเกียรติเพื่อเปิดให้ประชาชนสั่งจองเก็บไว้เป็นที่ระลึกและร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

รังสรรค์  โชติรังสรรค์ นายช่างศิลปกรรมชำนาญการ ผู้ออกแบบลวดลายบนเหรียญที่ระลึก เล่าว่า ใช้เวลากว่า 1 ปี ในการวางรูปแบบและรายละเอียดของเหรียญที่ระลึกให้สวยงามและลงตัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ทรงมีพระราชวินิจฉัยเลือกพระบรมรูปและลวดลายทั้งหมดเพื่อสื่อความหมายเป็นมงคล โดยทุกขั้นตอนการผลิตมีความประณีตละเอียดอ่อน โดยเฉพาะช่วงวาดลวดลาย ซึ่งจะขึ้นรูปด้วยดินน้ำมัน ก่อนทำตัวต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าเหรียญปกติ 10 เท่า เพื่อเห็นลวดลายละเอียด ก่อนนำไปผลิตเป็นเหรียญ โดยครั้งนี้มีการผลิตเหรียญที่ระลึกซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยมีการผลิตมา

ประเภทเหรียญที่ระลึกมี 3 ชนิดราคาคือ เหรียญที่ระลึกแพลทินัม ถือเป็นเหรียญที่ระลึกที่มีมูลค่าสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการผลิตมา ราคาเหรียญละ 1 ล้านบาท ผลิตจากทองคำขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่ 10 ด้านหลังเป็นรูปตราพระราชลัญจกร ข้อความว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 บรรจุอยู่ในกล่องไม้ 10 เหลี่ยม สื่อถึงรัชกาลที่ 10 กรมธนารักษ์ ผลิตตามจำนวนจอง แต่ไม่เกิน 1,000 เหรียญ
นอกจากเหรียญแพลทินัมราคา 1 ล้านบาทแล้ว ยังมีเหรียญที่ระลึกอีก 2 ชนิดคือเหรียญที่ระลึกเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ จำหน่ายเหรียญละ 5,000 บาท และเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษ ราคาเหรียญละ 3,000 บาท

เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ เป็นเหรียญทำด้วยเงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร ด้านหน้ามีพระบรมรูปรัชกาลที่ 10 ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ด้านหลังมีรูปตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ โดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์ ด้านบนมีเลข 10 ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ราคาเหรียญละ 1,600 บาท

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก มี 3 ชนิดราคาคือ เหรียญกษาปณ์ทองคำขัดเงา ชนิดราคาหน้าเหรียญ 19,000 บาท แต่ราคาจำหน่ายเหรียญละ 40,000 บาท เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 1,000 บาท ราคาจำหน่ายเหรียญละ 3,000 บาท และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา จ่ายแลกเหรียญละ 20 บาท

รายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึกดังหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยต่อไป