ทองสีดอกบวบ

06 / 06 / 2562 22:19

ทองสีดอกบวบ

          ทองสีดอกบวบ หรือ ทองดอกบวบ  หรือทองเนื้อริน เป็นคำเรียกชื่อทองคุณภาพต่ำ มีสีเหลืองอ่อน ๆ ปนสีเขียวอ่อนเหมือนสีของดอกบวบ เป็นทองที่มีราคาถูกที่สุดในอดีต ทองสีดอกบวบหนัก ๑ บาท มีราคาเท่ากับเงิน ๑ บาทเท่านั้น

          ทองสีดอกบวบ เป็นทองที่คุณภาพต่ำที่สุดจนเกือบจะหมดสภาพความเป็นทองแล้ว เพราะมีแร่ธาตุอื่นเจือปนอยู่มาก ไม่มีความสวยงาม จึงขายกันราคาเท่ากับราคาเงิน คือ ทองสีดอกบวบหนัก ๑ บาท มีราคาเท่ากับเงิน ๑ บาทเท่านั้น อย่างที่เรียกเป็นสำนวนว่า หนักต่อหนัก

          แต่ในบางตำราก็บอกว่า ทองสีดอกบวบ เป็นทองเนื้อหก มีสีเหลืองอ่อนคล้ายดอกบวบ อย่างไรก็ตามทองสีดอกบวบ หรือ ทองดอกบวบ ก็ไม่นิยมนำมาใช้ทำเครื่องประดับ คนโบราณนิยมนำมาทำเครื่องรางหรือหล่อพระเครื่อง

อนึ่งการกำหนดคุณภาพทองคำของคนในสมัยโบราณนั้นจะพิจารณาเนื้อทอง และตั้งราคาทองตามคุณลักษณะของเนื้อทอง ซึ่งมีตั้งแต่  ทองเนื้อสี่ถึงทองเนื้อเก้า  ตามประกาศของรัชกาลที่ ๔  เช่น  ทองเนื้อหกคือ  ทองหนัก ๑  บาท  ราคา ๖ บาท  ทองเนื้อเก้าคือ ทองหนัก ๑  บาท  ราคา ๙ บาท เป็นต้น

ทั้งนี้ทองเนื้อเก้าเป็นทองที่บริสุทธิ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  เนื้อสุกปลั่งมีสีเหลืองอมแดง เป็นทองธรรมชาติ  บางครั้งเรียกว่า ทองชมพูนุท  หรือ  ทองเนื้อแท้  นอกจากนี้  ในรัชกาลที่  ๔    ยังทรงกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วย คือ

          - ทองทศ  มีค่าเท่ากับ ๑ ใน ๑๐  ของ ชั่ง  หรือเท่ากับ  ๘  บาท  (๑ ชั่ง = ๘๐ บาท)

          - ทองพิศ  มีค่าเท่ากับ  ๑ ใน  ๒๐  ของชั่ง  หรือเท่ากับ  ๔  บาท

          - ทองพัดดึงส์  มีค่าเท่ากับ  ๑  ใน ๓๒  ของชั่ง  หรือเท่ากับ  ๒.๕๐  บาท 

ปัจจุบัน ทองไทย มีหน่วยเป็นบาท ทองหนึ่งบาทมีน้ำหนัก เท่ากับ 15.16 กรัม ถ้าทองน้ำหนักสองสลึง หรือ ห้าสิบสตางค์  ก็จะได้น้ำหนัก 7.58  กรัม  น้ำหนักทองหนึ่งสลึง คือ หนึ่งในสี่ส่วนของหนึ่งบาท หรือเท่ากับ 3.79 กรัม ส่วนราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด