จีไอที พัฒนาร้านทอง สู่ยุค 4.0

11 / 06 / 2562 09:18

จีไอที พัฒนาร้านทอง สู่ยุค 4.0

เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับร้านทองยุคใหม่ที่จะได้พัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที  มีแผนที่จะพัฒนาผู้ประกอบการร้านทองที่มีอยู่ทั่วประเทศ หรือทายาทร้านทองที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจหรือต้องการจะสร้างแบรนด์ใหม่ เพื่อฉีกหนีจากการจำหน่ายทองในรูปแบบเดิม ด้วยการพัฒนาเครื่องประดับที่ทำจากทองคำในรูปแบบใหม่ๆ ป้อนความต้องการของตลาดที่มีความต้องการเครื่องประดับทองคำที่มีความทันสมัยและหลากหลายมากยิ่งขึ้น   

ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ยังมีร้านขายทองเป็นจำนวนมาก  และมีหลายร้านที่ผลิตเครื่องประดับทองที่มีความเป็นท้องถิ่น มีอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งบางร้านมีรุ่นลูก รุ่นหลานเข้ามาดำเนินธุรกิจต่อ และต้องการพัฒนารูปแบบร้านทองให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ในจุดนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที  จะเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ และให้ความรู้ ทั้งการดีไซน์ การใช้วัสดุ แนวโน้มสินค้าที่ตลาดต้องการ จนถึงการผลิตเป็นสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดออกจำหน่าย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการค้าขาย และเพิ่มรายได้มากขึ้น

นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ยังมีแผนที่จะเข้าไปช่วยเหลือให้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้า ทั้งการขายผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ รวมถึงการผลักดันให้เข้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่สถาบันฯ ได้เชื่อมโยง เช่น Zilingo จากสิงคโปร์ หรืออาลีบาบา ที่จะใช้ในการเจาะเข้าสู่ตลาดจีน เป็นต้น

ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังจะผลักดันให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการรับรองคุณภาพสินค้า โดยจะดึงให้เข้าร่วมโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence : BWC) เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าที่ผลิตได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยสถาบันฯ แล้ว เพื่อให้ผู้ซื้อที่ซื้อสินค้าไปมีความมั่นใจว่าได้สินค้าดี มีคุณภาพ และยิ่งในปัจจุบัน มีการซื้อขายออนไลน์กันมาก จึงจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้า ซึ่งโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (BWC) สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้

ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ มีแผนที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าทองคำบนถนนเยาวราช เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันให้เยาวราชเป็นถนนสายทองคำ ซึ่งที่ผ่านมา ทางผู้ประกอบการและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการหารือพูดคุยแนวคิดในเรื่องนี้ไปบ้างแล้ว สถาบันฯ ต้องการที่จะผลักดันต่อให้เป็นผลสำเร็จ เพราะเชื่อว่าจะช่วยดึงดูดให้ผู้ซื้อทองคำไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อทองคำมากขึ้น และยังผลักดันให้เยาวราชเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย