ราคาทองคำขึ้นอยู่กับอะไร

19 / 03 / 2561 10:39

          ทองคำ นับเป็นสินรัพย์ที่ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง สามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลกและมีค่าไม่คงที่ ค่าของทองคำมีทั้งในช่วงราคาขึ้นและราคาลง จึงมีทั้งนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนมืออาชีพและนักลงทุนสมัครเล่น รวมถึงคนทั่วไปที่ซื้อทองเก็บไว้เก็งกำไร ซื้อเก็บเอาไว้เป็นการออมด้วย ค่าของทองคำที่มีค่าขึ้นลงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการกำหนดของใครหรือองค์กรเป็นสำคัญ แต่เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้


  1. ค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐนั้นเป็นสกุลเงินที่ใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเงินสกุลอื่น ๆ ทั่วโลกที่ได้รับการยอมรับกัน การซื้อทองคำถูกใช้เป็นการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินดอลล่าร์ กลไกของค่าทองจึงมีหลักคือ เมื่อค่าเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐตกลง ค่าทองจะสูงขึ้นเป็นในอัตราตรงข้ามกัน เนื่องจากเมื่อเงินสหรัฐมีค่าอ่อนตัวลง ธนาคารแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ก็จะใช้วิธีกระจายความเสี่ยงของค่าเงินโดยย้ายไปลงทุนกับทองคำแทน ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น

    2. เกิดจากความกังวลในสถานการณ์เศรษฐกิจเงินเฟ้อ
เมื่อเงินเฟ้อก็หมายความว่าค่าเงินที่ประชาชนทั่วไปถืออยู่ในมือมีค่าลดลง อัตราเงินเฟ้อจะสังเกตเห็นได้จากค่าครองชีพที่สูงขึ้น อัตราราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น ดังนั้นก็จะทำให้เกิดความกังวลถึงความมั่นคงในค่าเงินที่ตนถืออยู่ในมือ ทำให้เกิดการโยกย้ายการลงทุนไปไว้ในทองคำแทน เพราะทองคำยังคงเปฌ็นสัญลักษณะและทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงมีเสถียรภาพมากกว่าเงินทุกสกุล

    3. เกิดจากความวุ่นวายของสถานการณ์การเมืองระดับโลกและระบบการเงินของโลก
ความมวุ่นวายและสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกโดยเฉพาะในด้านการเมืองและเศรษฐกิจจะส่งผลให้ผู้คนเกิดความวิตกกังวลและหาหนทางเก็บทรัพย์สินของตนให้มีค่ามากที่สุด การกำเงินสดและทรัพย์สินอื่น ๆ ไว้ในมือมีแต่จะลดค่าลง คนส่วนใหญ่จึงเล็งไปที่ทองคำและซื้อตุนทองคำเก็บไว้ เนื่องจากพกพาง่ายและแปรเลี่ยนเป็นทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า มีการยอมรับมากกว่าทรัพย์สินอื่น ๆ

    4. ค่าเงินบาทไทย
ค่าเงินบาทไทยมีผลต่อราคาทองคำโดยเฉพาะทองคำที่ซื้อขายกันในประเทศ เพราะไทยเราเป็นประเทศที่นำเข้าทองคำไม่สามารถผลิตเองได้ ดังนั้นการซื้อขายทองคำจะต้องใช้การแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลล่าร์ หากเมื่อใดที่เงินดอลล่าร์แข็งตัว เงินบาทอ่อนตัว ราคาทองคำในประเทศก็จะสูงขึ้นด้วย

    5. กลไกแห่งอุปสงค์และอุปทาน
ความต้องการทองคำมากและน้อยในตลาดโลกก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดค่าทองคำโดยมองข้ามไปไม่ได้ อุปสงค์ทองคำมาจาก 3 แหล่งก็คือ ภาคการลงทุน ภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับ และภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์ ส่วนอุปทานมาจากการขายทองคำซึ่งขึ้นอยู่กับ ทองคำที่หมุนเวียนอยู่ในระบบมีมากน้อยเท่าไหร่ การผลิตทองคำหรือขุดทองคำจากเหมืองทองคำ และการเทขายของธนาคารชาติของแต่ละประเทศ


ดังนั้นเมื่อจะลงทุนในทองคำหรือซื้อขายทองจึงจะต้องคำนึงถึงปัจจัยที่งหมดที่ได้กล่าวมา
ซึ่งเป็นตัวกำหนดราคาทองคำนั่นเอง