สหรัฐเข้ม ออกกฎหมายให้ธุรกิจเครื่องประดับเพชร พลอย และทองคำ ต้องระบุแหล่งที่มา

11 / 06 / 2562 18:10

สหรัฐเข้ม ออกกฎหมายให้ธุรกิจเครื่องประดับเพชร พลอย และทองคำ ต้องระบุแหล่งที่มา 

รัฐบาลสหรัฐฯ เชื่อว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องประดับนั้น เป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งของกลุ่มนอกกฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิหร่าน เวเนซูเอลา และบางประเทศในทวีปแอฟริกา  รัฐบาลสหรัฐจึงส่งสารถึงบรรดากิจการและกลุ่มบริษัทต่างๆ ในธุรกิจเครื่องประดับว่า ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมดไม่ใช่แค่อัญมณี เพชรหรือพลอยสีเท่านั้น  แต่รวมถึงทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ โดยจะออกเป็นกฎหมายมาบังคับใช้ในเร็วๆนี้

ในความเป็นจริงการระบุแหล่งที่มาที่ชัดเจนของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในเครื่องประดับทุกรายกานั้นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากวัสดุหลายชิ้นผ่านการรีไซเคิล การนำกลับมาใช้ใหม่ และการขายผ่านตลาดรอง หรือขายผ่านมือมาหลายทอด แต่รัฐบาลสหรัฐไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ และยังคงยืนกรานว่าจะต้องออกกฎหมายบังคับใช้กับผู้ประกอบการ โดยในการประชุมของภาคอุตสาหกรรมที่นิวยอร์กซิตี้ มีการสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ทำเครื่องประดับไว้หกข้อคือ
- ภาคอุตสาหกรรมจะต้องมี “การประเมินภัยคุกคาม” อย่างจริงจังมากกว่าที่เคยเป็นมา
- โครงการ Kimberley Process ไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาในปัจจุบัน
- รัฐบาลสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการมีเอกสารแสดงลำดับการครอบครองวัตถุดิบทุกชิ้น
- รัฐบาลวางแผนให้ผู้จัดซื้อและผู้ซื้อในสหรัฐฯ เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว
- จะต้องมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวแก่ผู้เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม
- รัฐบาลเตรียมบังคับใช้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบที่มีอยู่ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น โดยเน้นกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการต่อต้านการฟอกเงิน

ซึ่งหากมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องประดับในสหรัฐฯ ที่มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศจำนวนมาก และจะกระทบต่อผู้ประกอบการต่างชาติที่นำเข้าวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องประดับ รวมถึงสินค้าเครื่องประดับที่ส่งมายังสหรัฐฯ ที่ต้องเปิดเผยแหล่งที่มาของวัตถุดิบทุกรายการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการไทยที่จะส่งออกสินค้าไปจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯจึงต้องปรับตัวเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ที่จะบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ โดยสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับทุกชิ้นจะต้องสำแดงเอกสารแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้ถูกต้องจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นเพชร พลอยสี และโลหะมีค่าทั้งทองคำหรือเงิน เช่นใบรับรองจาก Responsible Jewellery Council หรือเพชรที่มีใบรับรอง Kimberley Process หรือองค์กรที่ให้การรับรองเหมืองทองคำอย่าง Fairtrade และ Fairmined เป็นต้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Blockchain ที่สามารถระบุและติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในทุกๆ ขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในธุรกิจเครื่องประดับด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)