เหรียญทองคำโคะบัง จากสมัยเอโดะ

21 / 06 / 2562 13:42

เมื่อ 60 ปีก่อนมีการขุดค้นพบเหรียญทองคำ 3 แบบจากช่วงศตวรรษที่ 17 และ 18 ได้จากพื้นที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในย่านกลางเมืองของกรุงโตเกียว เหรียญทองคำเหล่านี้คือเหรียญทองคำโคะบังจากสมัยเอโดะ มีเชื่อว่าเหรียญทองคำเคโจ เหรียญทองคำโชโตกุ และเหรียญทองคำเคียวโฮ เป็นเหรียญทองคำที่ยังคงความแวววาวเหมือนเมื่อแรกผลิต ที่แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายศตวรรษก็ตาม แสดงให้เห็นความพยายามของรัฐบาลในขณะนั้นในการรักษาความเชื่อใจของสาธารณชนต่อเหรียญทองคำเหล่านี้

โคะบังคือเหรียญกษาปณ์ที่โทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ผลิตออกมาใช้ทันทีหลังจากเข้าครองอำนาจเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 โคะบังผลิตด้วยมือในโรงกษาปณ์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เหรียญกษาปณ์เหล่านี้มีสีทองเหลืองอร่ามและปรากฏลวดลายกับตราประทับหลากหลายรูปแบบ แม้เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายศตวรรษ  โคะบังก็คงความสุกปลั่งไม่ต่างจากยุคอดีตเมื่อแรกผลิต สิ่งนี้สื่อถึงความมุ่งมั่นของระบอบโชกุนในการผลิตเหรียญกษาปณ์ซึ่งเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและหมุนเวียนใช้งานทั่วประเทศ

เหรียญทองคำโคะบัง 208 เหรียญถูกขุดพบในย่านกินซา ตอนกลางของกรุงโตเกียวเมื่อปี 1956 ไม่มีรายงานการค้นพบว่า ผู้ที่ฝังเหรียญทองคำเหล่านั้นไว้เป็นใคร ทั้งนี้ประวัติศาสตร์การผลิตเหรียญกษาปณ์ของญี่ปุ่นเริ่มขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 7 แต่หลังศตวรรษที่ 10 ไม่มีการใช้งานเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตโดยรัฐบาลกลางเป็นเวลายาวนาน ผู้คนใช้ผ้าไหมและข้าวแทนเงิน หรือใช้เหรียญของจีน แต่มีการผลิตเหรียญที่ระลึกในวโรกาสต่างๆ ล่าสุดคือ เหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะเสด็จขึ้นครองราชย์

เหรียญที่ระลึกนี้มี 2 ประเภท ประเภทแรกคือเหรียญที่ทำจากทองคำบริสุทธิ์ ซึ่งมีมูลค่าหน้าเหรียญ 10,000 เยน และเหรียญที่ทำด้วยโลหะทองแดงผสม มีมูลค่าหน้าเหรียญ 500 เยน โดยจะมีการผลิตเหรียญทองคำ 50,000 เหรียญ และเหรียญทองแดง 5 ล้านเหรียญ

เหรียญทองคำด้านหน้าเป็นรูปหงส์สยายปีก ขณะที่ด้านหลังของเหรียญเป็นตราสัญลักษณ์ดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่น

ส่วนเหรียญทองแดงด้านหน้าเป็นภาพพระราชบัลลังก์ของสมเด็จพระจักรพรรดิที่เรียกว่า ทากามิกูระ พระราชบัลลังก์นี้ใช้ในโอกาสพิเศษในพระราชพิธีเสด็จขึ้นครองราชย์ ขณะที่ด้านหลังของเหรียญเป็นตราสัญลักษณ์ดอกเบญจมาศเช่นกัน