แหวนทองคำ ที่ปราสาทบ้านถนนหัก

02 / 08 / 2562 12:48

การขุดค้นที่ปราสาทบ้านถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ทำให้พบจากโบราณวัตถุที่สำคัญหลายชิ้น เช่น เครื่องประดับทอง ชิ้นส่วนทับหลัง และแผ่นหินสลัก ประติมากรรมทำด้วยหินทรายและสำริด และเครื่องเคลือบสำน้ำตาลเข้ม - ดำ แบบเขมร และที่พบล่าสุดคือ “แหวนทองคำ”

เมื่อปีพ.ศ.2560 กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร เผยแพร่ภาพแหวนทองคำ ที่มีหัวแหวนเป็นผลึกควอตซ์สีฟ้าโปร่งแสง สภาพสมบูรณ์ สวยงามที่ขุดค้นได้ที่ที่ปราสาทบ้านถนนหัก  ที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย และยัไม่มีรายละเอียดมากนักว่าแหวนทองคำวงนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และขุดค้นพบได้อย่างไร

สำหรับปราสาทบ้านถนนหัก ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ 60 กิโลเมตร ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2479 เป็นปราสาทแบบเขมร สร้างด้วยศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประกอบด้วย ปราสาทองค์กลางใหญ่ที่สุดเป็นองค์ประธาน ล้อมด้วยปราสาทขนาดเล็กตั้งอยู่ด้านละองค์ โดยมีกำแพงแก้วโอบล้อมตัวอาคารทั้งหมดไว้ ที่กำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกมีซุ้มทางเข้า หรือโคปุระ ตั้งอยู่ตรงกับประตูทางออกของอีกด้าน ปราสาทแห่งนี้ล้อมด้วยคูน้ำแต่เว้นทางเดินไว้ ให้ตรงกับประตูเข้า - ออก

จากโบราณวัตถุที่พบ ทำให้สันนิฐานได้ว่าปราสาทบ้านถนนหัก น่าจะใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู หรือพราหมณ์ ลัทธิมหานิกาย  สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของพิพิธภัณฑสถานแห่งชชาติพิมาย อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่บ้านถนนหักเป็นแหล่งโบราณสถานสมัยศตวรรษที่ 16 มีคูถนนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบ และมีเนินสูงอยู่ตรงกลางเรียกว่าโนนยายชี คูถนนกว้างประมาณ 500 เมตร ยาว ประมาณ 2,000เมตร เมื่อเกิดน้ำหลากได้พัดถนนขาดหลายแห่งชาวบ้านเรียกว่าถนนหัก ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา การเดินทางมาที่ปราสาทบ้านถนนหัก ใช้ถนนสาย 24 สี่แยกโชคชัย-เดชอุดม มาถึง อ.หนองบุญมาก เลี้ยวซ้ายไปตามถนน 22201 บ้านไทยเจริญ-โบราณ ระยะทาง ราว กม.ก็ถึงปราสาทหินบ้านถนนหัก