โกลเด้น เพลซ ป้ายทองอาหารปลอดภัย แห่งแรกของไทย

02 / 08 / 2562 13:01

“โกลเด้น เพลซ” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทย โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2544 ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในร้าน Golden Place จะจัดสรรแบ่งหมวดหมู่สินค้าเอาไว้คล้ายซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป มีทั้งมุมอาหารสด ผัก ผลไม้  เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มุมเครื่องอุปโภค ข้าวของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม โดยมากเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งร้าน

สินค้าต่างๆในร้านโกลเด้นเพลสมาจากโครงการตามพระราชดำริ, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา สินค้าเกษตรปลอดสารพิษตามมาตรฐานสากล สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพถึงแหล่งผลิต รวมทั้งมีสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจำหน่ายรวมอยู่ในร้านด้วย เพื่อให้ทั้งผู้ขายและเกษตรกรมีรายได้ ขณะที่ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลาย มีพืชผักและอาหารที่สะอาดปลอดภัยรับประทานในราคาไม่แพงจนเกินไป

นอกจากนี้ “โกลเด้น เพลซ” ยังถือเป็นร้านค้าที่เป็นต้นแบบของความปลอดภัยด้านอาหารโดยได้รับการป้ายการันตี Food safety หรือ “ป้ายทองอาหารปลอดภัย” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆทุกวัน ทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าอาหารจากที่นี่ปลอดภัย 100%  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผักและผลไม้ ด้วยชุดทดสอบยาฆ่าแมลงกลุ่มฟอสเฟตและคาร์บาเนต การตรวจสอบอาหารทะเล ด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลีน การตรวจสอบบอแรกซ์ในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ผลไม้ดอง ฯลฯ การตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในน้ำดองผักและผลไม้  การตรวจสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหารจำพวกผักผลไม้สด การตรวจสอบแบคทีเรียในอาหารพร้อมทาน และอาหารพร้อมปรุง การตรวจสอบความสะอาดของพนักงาน และอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจโคลิฟอร์มในน้ำ และน้ำแข็ง เป็นต้น

โกลเด้น เพลซ เป็นการทำธุรกิจค้าปลีกแบบยั่งยืนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตร ด้วยการส่งเสริมด้านการผลิตให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในรูปแบบเกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารเคมีตามมาตรฐานสากล นี่จึงเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน