คุณทองแดง จากสุนัขจร สู่สุนัขทรงเลี้ยง

02 / 08 / 2562 13:02

คุณทองแดง เป็นสุขัขจรจัดที่ได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 นำเข้ามาเลี้ยงในวัง จากสุนัขจรจัดจึงกลายเป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ทรงโปรดที่สุด โดยเป็นสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขที่ 17ในรัชกาล

คุณทองแดง เป็นสุนัขเพศเมีย เป็นลูกของนังแดง สุนัขจรจัดบริเวณถนนพระราม 9 เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 มีพี่น้องร่วมท้อง 7  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พบคุณทองแดงครั้งแรกเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 ได้มีนายแพทย์คนหนึ่งนำทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้วก็มีรับสั่งว่าให้นำเข้าไปเลี้ยงในวัง โดยทรงยกคุณทองแดง ให้ "คุณมะลิ" สุนัขแม่ลูกอ่อนทรงเลี้ยงในวังเป็นผู้เลี้ยงดู ส่วนแม่ของทองแดงมีผู้รับไปเลี้ยงดูแล 
 
คุณทองแดง มีลักษณะพิเศษต่างจากลูกสุนัขตัวอื่น คือ มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้น มีถุงเท้าขาวทั้ง 4 ขา มีหางม้วนขดเป็นวง ปลายหางมีดอกสีขาว และมีจมูกแด่น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงค้นในหนังสือพบว่า "คุณทองแดง" มีลักษณะคล้ายคลึงกับสุนัขพันธุ์บาเซนจิ ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์โบราณ มีถิ่นกำเนิดทางแอฟริกาใต้ นิยมใช้งานในการล่าสัตว์ แต่คุณทองแดงมีขนาดตัวใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์บาเซนจิทั่วไป พระองค์จึงทรงเรียกคุณทองแดงว่าเป็น สุนัขพันธุ์ไทยซูเปอร์บาเซนจิ จากก่อนหน้านี้ทรงเรียกว่า เป็นสุนัขพันธุ์เทศ ซึ่งย่อมาจาก เทศบาลนั้นเอง
       
เมื่อเข้ามาอยู่ในวังคุณทองแดงก็เป็นที่โปรดปรานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องจากเป็นสุนัขที่ฉลาดมาก เช่น เมื่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเรียกให้คุณทองแดงขึ้นเฝ้าฯ เพื่อที่จะชั่งน้ำหนัก แค่เพียงรับสั่งว่า ทองแดงไปชั่งน้ำหนัก คุณทองแดงก็จะเดินขึ้นตาชั่ง หรือเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุข พระราชวังไกลกังวล เมื่อเสด็จลงมาเพื่อทรงออกกำลังกายตรงถนนบริเวณชายหาดซึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่ เพียงรับสั่งว่า อ้อมต้นมะพร้าว คุณทองแดงก็จะวิ่งอ้อมต้นมะพร้าวทันที โดยไม่ต้องมีการสอน 

นอกจากนี้ เวลาในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน คุณทองแดงจะนำเสด็จอยู่หน้าพระองค์ท่านตลอดเวลา ส่วนเวลาพระองค์ท่านประทับ คุณทองแดงก็จะนั่งหมอบอยู่ด้านหน้า ใช้สองขาหน้าเกยกันเหมือนคนกำลังหมอบคลาน แล้วหันหน้าออกไปด้านนอกเหมือนคอยระแวดระวังภัย และทุกครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 สด็จประทับพักผ่อนอิริยาบถที่ใด คุณทองแดง ก็จะตามเสด็จด้วย 
          ด้วยเหตุนี้ คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงสุนัขที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  จึงได้รับการตั้งฉายาว่าเป็น สุนัขประจำรัชกาล และได้ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ "เรื่อง ทองแดง (The Story of Tongdaeng)" ออกเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกด้วย