ออมทองออนไลน์ ภัยใกล้ตัวคนอยากรวย

30 / 08 / 2562 11:17

ปัจจุบันผู้บริโภคหลายรายกำลังตกเป็นเหยื่อของการผ่อน การออม และการซื้อของทางออนไลน์ ล่าสุดมีผู้ได้รับความเสียหายจากการออมทองผ่านช่องทางออนไลน์แล้วหลายราย ซึ่งสุดท้ายแล้วลงเงินแต่กลับไม่ได้รับทองคำและเงินที่ออม ก็สูญหายไม่ได้คืนอีกด้วย

เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะมีได้รับหลายรายที่ชำระเงินโอนเข้าบัญชีไปยังบริษัทฯรับออมจนครบถ้วนแล้ว แต่ปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่ได้ส่งมอบทองคำให้กับผู้ร้องตามสัญญาได้และผู้ร้องบางรายชำระเงินไปได้บางส่วน แต่เมื่อเห็นว่าบริษัทฯขาดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากมีการร้องเรียนและถูกดำเนินคดีอาญาจึงหยุดชำระเงินและแจ้งบริษัทฯ เพื่อจะบอกเลิกสัญญาแต่กลับไม่สามารถติดต่อได้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคอีกจำนวนไม่น้อย

สคบ. จึงขอเตือนผู้บริโภค หากต้องการฝากเงินเพื่อเป็นหน่วยในการออมทองคำ ควรมีการศึกษารายละเอียดการออมทองคำ ดังนี้
1. ผู้ประกอบธุรกิจมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
2. มีการกำหนดเงื่อนไขการผ่อนชำระในการออมทองคำไว้อย่างไร
3. สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไข ในการออมได้หรือไม่
4. กรณีฝากเงินจนครบตามสัญญาผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดส่งทองคำ หรือกำหนดสถานที่รับทองคำไว้อย่างไร สามารถฝากขายหรือรับซื้อคืนทองคำจากผู้บริโภคได้หรือไม่
5. กรณียกเลิกสัญญาหรือยกเลิกการออมทองคำ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอคืนเงินมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจออมทองหลายๆ แห่ง จะมีการจัดทำรายละเอียดการออมทองคำดังกล่าวไว้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้บริโภค

          ดังนั้น ผู้บริโภคต้องมีการสอบถามข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจน หากเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำธุรกรรมผ่อนทองคำ ต้องมีการสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจทันที เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้บริโภคและระมัดระวังการเอาเปรียบจากผู้ประกอบดังกล่าว