ทางออกเหมืองแร่ทองคำชาตรี

30 / 08 / 2562 11:35

บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บมจ. อัครา รีซอร์สเซส ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ในจังหวัด พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอเจรจาไกล่เกลี่ยกับรัฐบาลไทยเพื่อยุติข้อพิพาทกรณีปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ก่อนขึ้นศาลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีนี้ว่าได้มอบนโยบายให้
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบไปเจรจาเรื่องข้อพิพาทในเบื้อต้นก่อน แต่การดำเนินการต่างๆต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายคือรัฐบาลไทยต้องไม่เสียเปรียบและให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดในขณะที่บริษัทเอกชนสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ ที่สำคัญคือเมื่อการเจรจาตกลงหายุติข้อพิพาทกันได้บริษัท คิงส์เกตคอนโซลิเดตเต็ด ลิมิเต็ด จะต้องถอนฟ้องรัฐบาลไทย ส่วนเรื่องผลกระทบกับประชาชนก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิสูจน์กันต่อไป เพราะขณะนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบสุขภาพจริง แต่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของบริษัทอัคราหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปพิสูจน์หาข้อเท็จจริงกันต่อไปแต่ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูแลปัญหาดังกล่าวแล้ว

สำหรับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครา รีซอร์สเซส ประชาชนในพื้นที่ ต้องไปพิสูจน์และเอาข้อมูลมาดูกันว่าจริงหรือไม่และมีมากน้อยขนาดไหน ซึ่งขณะนี้ประชาชนมีปัญหาสุขภาพจริงแต่มีสาเหตุมาจากเหมืองทองคำหรือไม่ต้องดูกันในรายละเอียดอีกครั้ง เช่นบ่อเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ผลจากการศึกษามีข้อบ่งชี้ว่า พบความผิดปกติทางความต้านทานไฟฟ้าแสดงถึงการรั่วไหลของน้ำเหมืองจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 และพบความผิดปกติของธรณีเคมีร่วมกับไอโซโทปจริง ทางกรมบาดาลจึงต้องช่วยเข้าไปดูระบบการกรองน้ำ ดูแลเรื่องคุณภาพน้ำเพื่อเป็นการช่วยเยียวยาในเบื้องต้น

อย่างไรก็ดีกระทวงอุตสาหกรรม ยังคงเปิดทางให้ผู้ประกอบการที่จะประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ในประเทศไทยสามารถยื่นขออาชญาบัตรพิเศษได้  แต่จะต้องอยู่ภายใต้พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 (ฉบับใหม่) และเป็นไปตามนโยบายทองคำ นั่นหมายถึง เหมืองจะต้องมีข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย
    • ข้อมูลในพื้นที่ก่อนการทำเหมืองแร่
    • การร่วมรับฟังความคิดเห็นกับชุมชนในพื้นที่
    • มีมาตรการดูแลชุมชน ที่ชัดเจน
    • ต้องไม่ส่งผลกระทบทุกด้านทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่
    • และเหมืองแร่ทองคำจะต้องสร้างประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทย