อ่าวทองคำ แหล่งทองคำใต้ทะเล

10 / 09 / 2562 11:27

อ่าวทองคำ หรืออ่าวท่าศาลา ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่บอกว่าอ่าวนี้เป็นแหล่งทองคำใต้ทะเล ไม่ได้หมายถึงแร่ทองคำ แต่หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งจับสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมาก เป็นแหล่งผลิตอาหารให้แก่คนทั้งประเทศ จึงเปรียบอ่าวทองคำนี้ว่าเป็นเหมือน แหล่งทองคำใต้ทะเล

ด้วยความที่อ่าวทองคำเป็นดินดอนปากแม่น้ำหลายสิบสาย และตั้งอยู่ในเขตทิศทางลม โดยมีเทือกเขาหลวงเป็นแนวกั้นขวางลมไว้ทำให้เกิดระบบนิเวศเฉพาะถิ่น  คือเมื่อลมจากชายฝั่งทะเลพัดมาปะทะเทือกเขาหลวง ทิศทางลมจะไหลเวียน ทำให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าลมแปดทิศ อีกทั้งเทือกเขาหลวงยังทำให้เกิดแม่น้ำสายสั้นๆ หลายสิบสายเป็นแหล่งแร่ธาตุและสารอินทรีย์จำนวนมาก ซึ่งเป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์น้ำขนาดเล็ก ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศหลากหลายที่ปากแม่น้ำ

นอกจากนี้กระแสการหมุนเวียนของน้ำที่อ่าวทองคำยังเป็นระบบทะเลนอก และทะเลใน คือ น้ำทะเลตั้งแต่หัวไทร ปากพนัง แหมตลุมพุกจะไหลพามวลน้ำจากด้านใต้มาทิศเหนือ และทางด้านอำเภอ
ขนอม สิชล กระแสน้ำจะไหลจากเหนือลงมาทิศใต้ ทำให้กระแสน้ำไหลเวียนวนทวนเข็มนาฬิกา เข้าสู่อ่าวทองคำ ส่งผลให้มีสัตว์น้ำเข้ามาอยู่บริเวณอ่าวทองคำ จนมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับหน้าดิน เป็นดินโคลนน้ำไม่ลึกมากนัก จึงเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์น้ำหน้าดิน และสัตว์น้ำวัยอ่อนด้วย

มีการวิจัยของนักวิชาการร่วมกับชุมชนท่าศาลา พบว่าที่ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวทองคำนี้ที่ให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจประมงไม่ต่ำกว่า 5,000 คน  สัตว์น้ำที่นี่จำหน่ายทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง  สัตว์เศรษฐกิจบางชนิดส่งออกไปต่างประเทศและยังมีเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทำประมงอีกมาก เช่น การแปรรูปสัตว์ทะเล ธุรกิจเครื่องมือประมง ร้านอาหารซีฟูด ชาวประมงจำนวนมากสามารถทำมาหากินที่อ่าวทองคำได้อย่างเพียงพอไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่น

  นอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรณ์ทางทะเลแล้ว อ่าวทองคำยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าสนใจเพราะด้านทิศเหนือของอ่าวมีหาดทรายสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนริมทะเล ส่วนบริเวณป่าชายเลยก็มีการรวมตัวกันทำ บ้านแหลมโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักท่ามกลางธรรมชาติและท้องทะเลมี สปาโคลน ซึ่งเป็นโคลนธรรมชาติของที่อ่าวทองคำ ที่มีคุณสมบัติในการช่วยขจัดสิ่งสกปรก และช่วยลดความมันรวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆ ที่มีอยู่ในโคลนจะช่วยบำรุงผิวพรรณไว้บริการนักท่องเที่ยว และยังทีผลิตภัณฑ์จากโคลนจำหน่าย เช่นสบู่โคลน และโคลนสปาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
จึงไม่แปลกที่จะเรียกอ่าวทองคำ หรืออ่าวท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชว่าเป็นแหล่งทองคำใต้ทะเล