ทองคำ ทุนสำรองที่แต่ละประเทศต้องมี

10 / 09 / 2562 18:09

ทุนสำรองระหว่างประเทศโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปของ พันธบัตรรัฐบาลต่างชาติ ตราสารหนี้ทางการเงิน และทองคำ ที่ธนาคารกลางเข้าไปลงทุนหรือซื้อไว้ โดยทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศนิยมถือครองมากที่สุด เป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะเงินถดถอยได้

สาเหตุหลักๆ ที่เป็นแรงจูงใจให้ธนาคารกลางทั่วโลก ต้องถือทองคำเก็บไว้ในทุนสำรองระหว่างประเทศ มี  2 ปัจจัยหลักๆคือ

1.การกระจายการลงทุน ปัจจุบันมีธนาคารกลางในประเทศเกิดใหม่จำนวนมากที่มีสัดส่วนการถือ
ครองดอลลาร์สหรัฐฯหรือพันธบัตรต่างๆจำนวนมากได้กลับเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินมากขึ้นเพราะผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ในระดับต่ำหรือติดลบ และเงินทุนสำรองในสกุลเงินอื่นๆกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤติเช่น สกุลเงินยูโรที่กำลังเผชิญความปั่นป่วนด้านการเมืองและเศรษฐกิจ สกุลเงินหยวนที่ยังคงถูกควบคุม และสกุลเงินปอนด์ที่ต้องต่อสู้กับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Brexit จึงเป็นเหตุผลที่ธนาคารกลางหลายแห่งเข้าไปซื้อทองคำ เพื่อการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

2.การบริหารแบบเชิงรุก ทองคำไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ในเชิงกลยุทธ์ แต่ยังเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่
ช่วยให้ธนาคารกลางบรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธวิธี เนื่องจากทองคำมีสภาพคล่องในตลาดและปริมาณการซื้อขายต่อจำนวนมากต่อวัน ทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งใช้ทองคำเพื่อจัดการสภาพคล่องหรือใช้เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน

ด้วยเหตุนี้จึงทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ อีกทั้งทองยังเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมานับพัน ๆ ปี โดยในช่วงศตวรรษที่ 17 ถึง 20 ธนบัตรที่ออกโดยรัฐบาลแห่งชาติต้องผลิตภายใต้ทุนสำรองที่เป็นทองคำ ด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆจึงจำเป็นต้องรักษาแหล่งสะสมทองคำไว้เนื่องจากเหตุผลทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ทุกๆปีรัฐบาลของแต่ละประเทศจะเพิ่มปริมาณสำรองทองคำของตนไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น